Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

zazneni varovneho signalu

Co dělat když zazní varovný signál

 

 

  • V případě, že zaslechnete signál "Všeobecná výstraha" (viz. Jak poznáme varovný signál) okamžitě se ukryjte v nejbližší budově.
  • jestliže cestujete automobilem, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově
  • jste-li v budově, okamžitě zavřete dveře a okna, siréna může signalizovat únik toxických látek, plynů a jedů
  • zapněte rádio nebo televizi
  • na základě vyžádání orgánů státní správy a samosprávy poskytněte pomoc pro zabezpečení záchranných opatření
  • do zavazadla si uložte doklady, peníze, věci osobní potřeby, používané léky, náhradní oblečení
  • připravte si potraviny a tekutiny na 3 dny pro každou osobu
  • na základě pokynů se přesuňte na stanovená místa mimo krizovou oblast
  • dodržujte pokyny pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy