Menu
Město Podbořany
Podbořany

zazneni varovneho signalu

Co dělat když zazní varovný signál

 

 

  • V případě, že zaslechnete signál "Všeobecná výstraha" (viz. Jak poznáme varovný signál) okamžitě se ukryjte v nejbližší budově.
  • jestliže cestujete automobilem, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově
  • jste-li v budově, okamžitě zavřete dveře a okna, siréna může signalizovat únik toxických látek, plynů a jedů
  • zapněte rádio nebo televizi
  • na základě vyžádání orgánů státní správy a samosprávy poskytněte pomoc pro zabezpečení záchranných opatření
  • do zavazadla si uložte doklady, peníze, věci osobní potřeby, používané léky, náhradní oblečení
  • připravte si potraviny a tekutiny na 3 dny pro každou osobu
  • na základě pokynů se přesuňte na stanovená místa mimo krizovou oblast
  • dodržujte pokyny pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy