Menu
Město Podbořany
Podbořany

2010

Výroční zpráva za rok 2010

 

vydaná v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím za kalendářní rok 2010.

 

V roce 2010 byly Městskému úřadu v Podbořanech podány celkem 3 žádosti o poskytnutí informace.

 

Všem bylo vyhověno, nikdo nevznesl žádné námitky, ani se neodvolal.

 

Mgr. Gutzer Martin

tajemník MěÚ Podbořany