Menu
Město Podbořany
Podbořany

Pavlína Vildová DiS.

 • Provádí návštěvy nezletilých ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody a projednává s ním možnost zaměstnání nebo přípravy na budoucí povolání.
 • Zajišťuje péči o dítě, které se dopustilo trestné činnosti a nemá na území ČR povolen trvalý ani dlouhodobý pobyt, případně zprostředkovává umístění v azylovém zařízení.
 • Provádí šetření v terénu, navštěvuje dítě a rodinu, ve které žije, zjišťuje údaje v místě bydliště dítěte, ve škole a školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje pomáhá rodičům a jiným osobám zodpovědným za výchovu dítěte při řešení opakovaných výchovných nebo jiných problémů, poskytuje nebo zprostředkovává poradenství v otázkách vzdělávání dítěte
 • Zaměřuje pozornost na děti, které opakovaně zanedbávají školní docházku, nepracující i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití
 • Působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí se zvláštní pozorností věnovanou pachatelům trestné činnosti
 • Náhradní rodinná péče.
 • Vyhledává děti vhodné pro osvojení a pěstounskou péči a osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny.
 • Přijímá žádosti osob o osvojení a pěstounskou péči a sepisuje návrhy soudu.
 • Podává soudu návrhy na zrušení pěstounské péče.
 • Podává návrh na ustanovení opatrovníka nebo poručníka dětem, jejichž rodiče nebo osoby, kterým byly svěřeny do péče, zemřeli.
 • Zajišťuje a zprostředkovává přípravu osob vhodných stát se pěstouny nebo osvojiteli
 • Administruje uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, případně vydává ve správním řízení rozhodnutí o právech a povinnostech osob pečujících a osob v evidenci
   

  Působnost ve správním obvodu:
   

  Podbořany:
  Alšova, Bří Čapků, Cyrila a Metoděje, Dukelská, Hlubanská, Husova, Chodská, Kadaňská, Komenského, Kozinova, Kpt. Jaroše, Malá Osada, Mírová, Nádražní, Přátelství, Příčná, Revoluční, Sídliště Míru (L-Ž), Šumavská, T.G.Masaryka, Tyršova, Vroutecká, Zahradní, Za Učilištěm, Žatecká, 29. srpna, 5. května


  Obce:
  Běsno, Blatno, Buškovice, Drahonice, Královské Údolí, Ležky, Liběšovice, Libkovice, Libyně, Lubenec, Lužec, Mlýnce, Mukoděly, Malá Černoc, Očihov, Očihovec, Petrohrad, Příběnice, Řepany, Siřem, Skytaly, Stachov, Stebno, Strojetice, Valov, Vesce, Vidhostice, Vítkovice, Vrbička, Vroutek (A-K), Zlovědice
   

  V případě nepřítomnosti zastupuje Alena Potužáková (kancelář č.312)

   

Role v org. struktuře

kurátor pro děti a mládež, náhradní rodinná péče - Odbor sociální a zdravotní, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2.patro, Dveře č.: 313)

Kontakty

Telefon: 415 237 518 (pevná linka)
E-mail: vildova@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)