Menu
Město Podbořany
Podbořany

Ing. Karel Honzl

Ing. Karel Honzl
Podbořany - volba pro život

 

 

Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Zástupce starosty zároveň se starostou města podepisuje obecně závazné vyhlášky, usnesení Zastupitelstva města a Rady města. Rada města určuje, zda některé úkoly starosty plní jeho zástupce. Zástupce starosty je ze své činnosti odpovědný Zastupitelstvu města. Řídí a kontroluje činnosti na úseku Místního hospodářství a služeb, konkrétně bytovou politiku, plnění obstaravatelských smluv uzavřených mezi městem a firmou Bouška (úklid, zeleň, odpady), VOS Horský (veřejné osvětlení), Realitní kanceláří L+L (správa a údržba bytového fondu), Kulturní dům (provozování kulturního zařízení a kina) a plnění dalších smluvních vztahů.

 

 

Role v org. struktuře

zastupitel města - Zastupitelstvo města
zastupitel města - Rada města

Kontakty

Mobil: 774 214 191 (mobilní telefon)
E-mail: karel.honzl@seznam.cz (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)