Menu
Město Podbořany
Podbořany

Ing. František Jurča

Ing. František Jurča
  • Řídí práci odboru.jurča cedulka
  • Myslivost a ochrana lesů.
  • Výkon státní správy podle zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), a zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
  • Registruje honební společenstva a uvádí staré i nové honitby do souladu s výše zmíněným zákonem o myslivosti.
  • Vyřizuje žádosti o vystavení loveckých lístků, o povolení lovu na nehonebních pozemcích či o povolení lovu mimo dobu lovu.
  • V oblasti ochrany lesů vyřizuje dělení lesních pozemků a odnětí pozemků plnění funkcí lesa do 1 ha, vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, kterým mají být dotčeny pozemky do 5 ha lesa, a souhlas k rozhodnutí o umístění staveb nebo využití území do 50 m od okraje lesa.
  • Rozhoduje o udělení licence odborného lesního hospodáře, ustanovuje lesní stráž či povoluje těžbu uznaných stromů nebo porostů.
  • V jeho kompetenci je i např. rozhodování o podmínkách, za jakých se budou konat různé organizované a hromadné akce v lese.
  • Dále se vyjadřuje ke všem zamýšleným stavbám a hodnotí především jejich zásah do lesního pozemku a jejich působení na zájmy ochrany lesa a myslivosti.

 

 

Role v org. struktuře

vedoucí odboru, správa lesů a myslivost - Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad, Mírová 615, Podbořany (Patro: 1.patro, Dveře č.: 212)

Kontakty

Telefon: 415 237 532 (pevná linka)
Mobil: 773 979 971 (mobilní telefon)
E-mail: jurca@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)

Úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů