Menu
Město Podbořany
Podbořany

Eva Kolihová

Eva Kolihová

 

 
 • Zařizuje přípravu staveb (vč. projektové přípravy, kolihová, šikl cedulkaúzemního a stavebního povolení, výběrového řízení), které financuje město.
 • Zajišťuje výběrová řízení na dodavatele staveb financovaných z rozpočtu města.
 • Zajišťuje realizaci investičních akcí města po stránce technického dozoru, finančního plnění a vlastní realizace.
 • Zajišťuje po administrativní stránce získání dotací z rozpočtu státu a fondů jim zřízených.
 • Kontroluje finanční plnění jednotlivých investičních akcí v rámci rozpočtu města za daný rok.
 • Vyjadřuje se za město v územních a stavebních řízeních na území města a místních částech.
 • Zajišťuje po technické stránce údržbu objektů v majetku města v Podbořanech ve spolupráci s jednotlivými zařízeními (školská zařízení, bytový fond, komunikace, veřejná prostranství, VO).
 • Zajišťuje po technické stránce údržbu objektů v majetku města v místních částech.
 • Zařizuje přípravu staveb (vč. projektové přípravy, územního a stavebního povolení, výběrového řízení), které financuje město.
 • Vyřizuje stížnosti a žádosti občanů a organizací týkající se stavebních prací ve městě a v místních částech.
 • Zajišťuje rozdělení finančních půjček v rámci Fondu rozvoje bydlení.

Role v org. struktuře

stavební technik - Odbor investic, Mírová 615, Podbořany (Patro: 1.patro, Dveře č.: 216)

Kontakty

Telefon: 415 237 536 (pevná linka)
Mobil: 773 621 418 (mobilní telefon)
E-mail: kolihova@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)