Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Bc. Jana Chvojková

Bc. Jana Chvojková

 

 

 
 • povolování provozování výherních hracích přístrojůchvojková cedule dle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • provádí státní dozor nad dodržováním zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění
 • vybírá místní poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj dle platné obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
 • povoluje provádění loterií a tombol dle § 6 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • vyměřuje správní poplatky za povolení tomboly dle sazebníku správních poplatků, zákona č. 362/92 Sb., ve znění pozdějších předpisůzpracovává návrhy rozpisů rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle odstavce 6 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), podle osnovy a postupu stanoveného ministerstvem podle § 170 písm. c) školského zákona a krajskými normativy a předává je krajskému úřadu
 • zpracovává a předkládá příslušnému krajskému úřadu rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle odstavce 6 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), a to podle osnovy a postupu stanoveného MŠMT
 • zpracovává inventury platů zaměstnanců škol a školských zařízení
 • soustřeďuje zahajovací výkazy a výkazy P1-04, sumarizuje a rozesílá veškeré podklady související se táními prostředky za školy a školská zařízení pověřené obce
 • zajišťuje dohadovací řízení při zpracování normativního rozpočtu mezi krajským úřadem a školami v regionu
 • v souladu s platným nařízením města Podbořany - Tržní řád města, provozuje tržní místo na pěší zóně před OD Rubín
 • je správcem místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství - za umístění
  dočasné stavby sloužící k poskytování prodeje, za umístění zařízení sloužícího k poskytování služeb, za umístění reklamního zařízení a za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou města Podbořany o místních poplatcích
 • kontroluje a koordinuje činnost Městské knihovny v Podbořanech
 • zajišťuje přenesenou působnost výkonu státní správy obce III. stupně na úseku kultury
 • je tajemnicí komise pro mládež a tělesnou výchovu
 • přijímá a předkládá radě města žádosti o poskytnutí finančních prostředků na sport a sportovní akce
 • připravuje a předkládá návrhy zřizovacích listin škol, předškolních a školských zařízení pro Zastupitelstvo města
 • vede personální agendu ředitelů škol a školských zařízení, zřízených městem Podbořany
 • připravuje podklady radě města
 • ve spolupráci s řediteli škol podává žádosti o zařazení, vyřazení a změnu zařazení do sítě škol MŠMT
 • připravuje podklady pro radu města ve věci stanovení platu a poskytování odměn ředitelů škol zřízených Městem Podbořany
 • připravuje podklady radě města ve věci jmenování a odvolávání ředitelů škol zřízených Městem Podbořany
 • připravuje a zajišťuje konkurzní řízení ředitelů škol zřízených Městem Podbořany
 • zajišťuje agendu hrazení neinvestičních nákladů na žáky z jiných obcí, kteří navštěvují školy zřízené Městem Podbořany dle § 178 písm. (6) školského zákona
 • je oprávněnou úřední osobou na úseku řešení přestupků v oblasti školství a výchovy mládeže (§ 31 zákona č.200/1990 Sb.,o přestupcích v platném znění)
 • koordinuje činnost Kulturního domu a Výstavní síně
 • zastupuje vedoucího odboru místního hospodářství a služeb

 

 

Role v org. struktuře

tajemnice komise pro mládež a tělovýchovu - Komise pro mládež a tělovýchovu
tajemník komise pro kulturu - Komise pro kulturu
školství, rozpočty ve školství, kultura - Odbor místního hospodářství a služeb, Mírová 615, Podbořany (Patro: 1.patro, Dveře č.: 214)

Kontakty

Telefon: 415 237 528 (pevná linka)
Mobil: 773 979 196 (mobilní telefon)
E-mail: chvojkova@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)