Menu
Město Podbořany
Podbořany

Alena Potužáková

 • Provádí návštěvy nezletilých ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody a projednává s ním možnost zaměstnání nebo přípravy na budoucí povolání.
 • Zajišťuje péči o dítě, které se dopustilo trestné činnosti a nemá na území ČR povolen trvalý ani dlouhodobý pobyt, případně zprostředkovává umístění v azylovém zařízení.
 • Provádí šetření v terénu, navštěvuje dítě a rodinu, ve které žije, zjišťuje údaje v místě bydliště dítěte, ve škole a školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje pomáhá rodičům a jiným osobám zodpovědným za výchovu dítěte při řešení opakovaných výchovných nebo jiných problémů, poskytuje nebo zprostředkovává poradenství v otázkách vzdělávání dítěte
 • Zaměřuje pozornost na děti, které opakovaně zanedbávají školní docházku, nepracující i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití
 • Působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí se zvláštní pozorností věnovanou pachatelům trestné činnosti
 • Náhradní rodinná péče.
 • Vyhledává děti vhodné pro osvojení a pěstounskou péči a osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny.
 • Přijímá žádosti osob o osvojení a pěstounskou péči a sepisuje návrhy soudu.
 • Podává soudu návrhy na zrušení pěstounské péče.
 • Podává návrh na ustanovení opatrovníka nebo poručníka dětem, jejichž rodiče nebo osoby, kterým byly svěřeny do péče, zemřeli.
 • Zajišťuje a zprostředkovává přípravu osob vhodných stát se pěstouny nebo osvojiteli
 • Administruje uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, případně vydává ve správním řízení rozhodnutí o právech a povinnostech osob pečujících a osob v evidenci
   

  Působnost ve správním obvodu:
   

  Podbořany:
  A.Dvořáka, B. Němcové, Bílý Kopec, Budovatelů, Dělnická, Doupovská, Chodská, Jarní Zahrada, K. H. Borovského, Kpt. Nálepky, Kozinova, Letovská, Mariánská, Mlýnská, Na Kopci, Na Barborce, Na Pažitě, Na Střelnici, Nerudova, Palackého, Partyzánská, Potoční, Sídliště Míru (A-K), Smetanova, Švermova, Valovská, Velká Osada, Větrná, V Tůni


  Obce:
  Blšany, Brody, Březnice, Černčice, Dětaň, Dvérce, Dolánky, D. Záhoří, Hlubany, H. Záhoří, Chmelištná, Chotěbudice, Chrášťany, Kaštice, Krásný Dvůr, Kryry, Kněžice, Letov, Malměřice, Mory, Nepomyšl, Neprobylice, Němčany, Nová Ves, Oploty, Podbořanský Rohozec, Pšov, Soběchleby, Sýrovice, Vroutek (L-Ž), Vysoké Třebušice
   

  V případě nepřítomnosti zastupuje Pavlína Vildová, DiS. (kancelář č.313)

   

Role v org. struktuře

kurátor pro děti a mládež, náhradní rodinná péče - Odbor sociální a zdravotní, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2.patro, Dveře č.: 312)

Kontakty

Telefon: 415 237 572 (pevná linka)
Fax: 415 237 603 (fax)
E-mail: potuzakova@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)