Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Ing. Iva Slanařová

Ing. Iva Slanařová

 

 

 
  • Odpady a ochrana ovzduší.slanařová cedulka
  • Jejím úkolem je zabezpečovat naplňování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, a zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
  • Řeší žádosti o povolení nakládání s nebezpečnými odpady, o vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenského úřadu, ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, o vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska nakládání s odpady nebo k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady.
  • Dále vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi a evidenci zařízení k nakládání s odpady (skládky, kompostárny, spalovny apod.), shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů.
  • Jejím úkolem je zpracovávání evidence jí vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle zákona o odpadech a na požádání podává informace veřejnosti a žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu.
  • V oblasti ochrany ovzduší vede evidenci středních zdrojů znečištění a na základě každoročních hlášení provozovatelů těchto zdrojů stanovuje poplatky za znečišťování ovzduší. Dále zpracovává provozní evidenci a oznámení těchto zdrojů a ověřuje jednotlivé údaje poskytnuté provozovateli.
  • Zpracované údaje poskytuje ministerstvu.

 

 

Role v org. struktuře

ochrana ovzduší a odpady - Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad, Mírová 615, Podbořany (Patro: 1.patro, Dveře č.: 211)

Kontakty

Telefon: 415 237 565 (pevná linka)
E-mail: slanarova@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)