Menu
Město Podbořany
Podbořany

Víkendový pobyt pro děti 2019

Víkendový pobyt pro děti 2019 2

V tomto roce již druhý víkendový pobyt pro děti, které jsou vedeny na úseku sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Podbořanech, proběhl v měsíci září a to již tradičně v rekreačním středisku Rekrea v Jesenici u Rakovníka. Akce se zúčastnilo 25 dětí ve věku 7-14 let. Kompletní program a celou organizaci této preventivní akce zajišťovali pracovníci sociálního odboru Městského úřadu v Podbořanech. Veškeré náklady byly hrazeny z rozpočtu Města Podbořany.

Páteční den patřil kromě jiného podbořanským dobrovolným hasičům, kteří naučili přítomné děti správnému jednání při vzniklém požáru a současně předvedli možnosti a postupy při poskytování první pomoci. Děti si také prohlédly hasičskou techniku. Závěr dne patřil oblíbenému táboráku a opékání buřtů.

Sobotní dopoledne děti navštívily státní zámek v Manětíně, kde měly možnost seznámit se s historií této barokní památky a současně si prohlédnout zahradu a zámecký park. Odpoledne probíhal interaktivní preventivní program zaměřený na zmírnění následků nežádoucího chování dětí, případně rodičů. Byl zaměřen na vztahy, komunikaci, rodinu a další podobná témata, kterými provázeli pracovníci Intervenčního centra Spirála z Ústí nad Labem. Aktivity sobotního dne byly ukončeny hledáním pokladu, sportovními soutěžemi a tradiční diskotékou.

Neděle proběhla ve znamení interaktivních a vědomostních her. Na závěr došlo ke zhodnocení pobytu.

Smyslem těchto pobytů je především preventivní působení v souvislosti se závadovým a rizikovým chováním dítěte. Snahou je také nabídnout dětem možnost smysluplného využití volného času. V neposlední řadě také dochází k prohloubení důvěry mezi dětským klientem a sociálním pracovníkem.

Velký dík za pomoc patří podbořanským dobrovolným hasičům a Intervenčnímu centru Spirála.

Mgr. Kamil Hajný
vedoucí sociálního a zdravotního odboru

Datum vložení: 1. 10. 2019 7:14
Datum poslední aktualizace: 1. 10. 2019 7:24
Autor: Mgr. Kamil Hajný DiS.