Menu
Město Podbořany
Podbořany

Víkendový pobyt Jesenice 2007

Víkendový pobyt Jesenice 2007

V červnu se uskutečnil v rekreačním středisku v Jesenici u Rakovníka v pořadí již pátý víkendový pobyt, který pořádal úsek sociálně-právní ochrany dětí a prevence Městského úřadu v Podbořanech a kterého se zúčastnilo 17 dětí. Víkendové pobyty jsou pro všechny účastníky bezplatné. Veškeré náklady spojené s pobytem jsou financovány z rozpočtu Městského úřadu v Podbořanech.

Počátek pobytu patřil vzájemnému seznamování účastníků, sportovně-vědomostním hrám a již tradičnímu opékání vuřtů.
V průběhu sobotního dne  byl uskutečněn výlet do Zoologické a botanické zahrady v Plzni. Součástí byla také  výprava do druhohor prostřednictvím Dinoparku, jež je unikátním zábavním parkem, zobrazující modely zvířat z druhohorního období v životních velikostech v jejich přirozeném prostředí tak , jak obývala naši planetu před mnoha miliony let.
Závěr dne patřil oblíbené diskotéce spojené s mnoha soutěžemi.
Víkendový pobyt byl ukončen  zajímavou interaktivní přednáškou policistky o kriminalitě mládeže,  jejích důsledcích a možné prevenci. Součástí byl také krátký exkurz do tajů kriminalistické daktyloskopie. Děti měly možnost  získat podrobné informace o této technice identifikace osob a současně si zmiňovanou techniku vyzkoušet.
Na závěr došlo k vyhodnocení víkendového pobytu všemi účastníky. Dětem byly předány diplomy  a odměna za účast.
Smyslem tohoto pobytu bylo především  navázání neformálnějšího  vztahu s klientem, hlubší poznání problematiky a případná predikce negativních jevů. Součástí je také snaha odvrátit děti od rizikového chování a seznámení s možnostmi nezávadového využití volného času.
Dle ohlasů spokojených dětí se víkendový pobyt velmi vydařil a již se těší na další, v pořadí šestý,  který se uskuteční na podzim tohoto roku.

Bc. Kamil Hajný, DiS
vedoucí úseku sociálně-právní
ochrany dětí a prevence MěÚ Podbořany

 

Vikpobyt2007foto

 

Datum vložení: 14. 6. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 6. 2007 0:00