Menu
Město Podbořany
Podbořany

Víkendové pobyty 2019

Víkendové pobyty 2019 1

Město Podbořany, odbor sociální a zdravotní, zorganizoval v měsíci červnu akci určenou pro děti, které jsou vedeny na úseku sociálně právní ochrany dětí (děti z pěstounských rodin, děti zanedbávané, týrané, ohrožené sociálním vyloučením, děti s rizikovým chováním, apod.)

Tzv. víkendový pobyt, proběhl v rekreačním středisku Rekrea v Jesenici u Rakovníka. Zúčastnilo se jej 23 dětí ve věku 7-14 let. Kompletní program zajišťovaly pracovnice úseku sociálně-právní ochrany.

S pátečními aktivitami pomohli pracovníci Střediska výchovné péče Pšov, kteří se zaměřili svým výkladem a následně aktivní diskuzí s dětmi na téma „sociálně patologické chování" - šikanu, drogy, agresivitu a v neposlední řadě také na vzájemné vztahy mezi vrstevníky. Cílem bylo seznámit děti s možnostmi řešení krizových situací (kde hledat pomoc, komu se svěřit, apod.), rozvíjet a zdokonalit se v sociálních dovednostech, naučit se vzájemně spolupracovat apod. Závěr dne patřil vědomostní hře, která se odehrála v lese, oblíbenému táboráku a opékaní buřtů.

Sobotní den byl zaměřen na strašidla. Dopoledne děti navštívily Muzeum strašidel v Plzni, kde kromě zajištěné prohlídky i s výkladem, měly možnost nalézt poklad. Večer patřil „Cestě strašidelným lesem“, který každoročně organizuje Město Jesenice a naše účast na této akci je již téměř tradiční. Kromě blízké konfrontace s „místními strašidly“, musely děti také odpovídat na záludné otázky, za jejichž správné zodpovězení následovala sladká odměna. Odpolední program byl ve znamení sportovně- vědomostních soutěží a koupání v bazénu.

Nabitý program pokračoval i v neděli, kdy za dětmi přijeli záchranáři z podbořanské záchranné služby. Připravili interaktivní přednášku na téma „základy první pomoci“. Děti měly možnost vyzkoušet si základy první pomoci v různých situacích – pořezání, popálení, zástava dechu, zlomeniny, apod.  Současně si prohlédly interiér přistaveného sanitního vozu.

Smyslem těchto pobytů je především rozvoj sociálních dovedností, zlepšení komunikace a informování o případných důsledcích rizikového chování. Dochází také k prohloubení důvěry mezi dětským klientem a sociálním pracovníkem. V neposlední řadě děti získají jiný pohled na možnosti trávení volného času.

V září tohoto roku bude realizován druhý víkendový pobyt. Akce je financována z rozpočtu Města Podbořany. Velký dík za pomoc patří Středisku výchovné péče v Pšově a podbořanské záchranné službě.

Mgr. Kamil Hajný
vedoucí sociálního a zdravotního odboru

Datum vložení: 13. 8. 2019 9:01
Datum poslední aktualizace: 13. 8. 2019 10:15
Autor: Mgr. Kamil Hajný

Úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů