Město Podbořany
Podbořany

Lesy kolem vrchu Rubín

gutzer

Po 12 letech různě přerušovaných snah o převzetí lesů kolem vrchu Rubín do majetku města se podařilo ukončit výměnu 43 ha lesů města s lesy ČR.

Město tak vytvořilo ucelený blok lesů o výměře cca 70 ha mezi obcí Dolánky a městem Podbořany,  kde v budoucnu je možné vybudovat přírodní lesopark s herními prvky pro děti i dospělé, určený k trávení volného času. Kromě výstavby věže a repliky opevnění na vrchu Rubín, kde se bude konat 7. 8. 2021 bitva u Wogastisburgu, došlo v těchto dnech k instalaci několika herních prvků na cyklostezce Podbořany - Dolánky.

Obnovujeme zde také vzácné stepní louky, na třech místech, na něž jsou vázány populace vzácných druhů hmyzu a motýlů.

Nyní již nic nebrání, abychom realizovali kvalitní povrch cyklostezky mezi těmi obcemi, snad ještě v tomto volebním období a naistalovali další herní prvky.

Jednou s úvah je obnova Rottova mlýnu, který stál přímo pod Rubínem a po němž zde je stále dochovaný malý rybníček.

My už tu nebudeme, ale podbořanští občané tady budou mít jednou příměstský park, kde budou moci obdivovat set-leté duby a borovice

Mgr. Martin Gutzer

Datum vložení: 5. 8. 2021 11:13
Datum poslední aktualizace: 5. 8. 2021 11:21