Město Podbořany
Podbořany

Pšov - hřbitov - pomník obětem pochodu smrti z II. světové války

Charakter: hrob hromadný, počet pohřbených osob 268; zároveň památník padlým
Historická událost: II. světová válka
Umístění: hřbitov mezi obcemi Dolánky a Pšov
Příslušnost uctěných osob: nezjištěná
Vlastník: město Podbořany
Vlastník nemovitosti: město Podbořany
Parcelní číslo: 404/2
Souřadnice GPS: 50°15'21.991"N, 13°26'48.948"E

Popis: černý, kamenný pomník se dvěma menšími pomníky po stranách umístěný na širším dlážděném prostranství, před hlavním pomníkem menší neopracovaný kámen se jménem „ROBERT MERCIER, 1906 – 1945, 6802“. Na hlavní části pomníku nahoře pěticípá hvězda, v horní části nápis „K uctění věčné památky padlých v druhé světové válce, bývalých občanů obce MOSKOVŠTINY na Volyni věnují občané Pšova“ se jmény padlých „ANTONÍN VALENTA nar. 1. 1. 1926, padl 1. 3. 1945; VLADIMÍR MARŠÍK nar. 1918, padl 29. 10. 1944; KONSTANTIN ŠPATENKA nar. 1924, nezvěstný 1944; VLADIMÍR ŠPATENKA nar. 15. 8. 1913, nezvěstný 1941; VÁCLAV ŽĎÁRSKÝ nar. 20. 9. 1914, nezvěstná 1941; ANNA VALENTOVÁ nar. 1. 11. 1900, padla 29. 4. 1944; JINDŘICH ZEDNÍK nar. 5. 9. 1912, nezvěstný 1941; BOHUMIL ZEDNÍK nar. 8. 6. 1927, nezvěstný 19. 11. 1944; VINCENC MÁLEK, nar. 10. 2. 1918, padl 21. 11. 1944; VLADIMÍR POSNER nar. 7. 11. 1918, nezvěstný 1944; JAROSLAV LINHA, nar. 24. 10. 1924, padl 24. 10. 1944; JOSEF KROB nar. 7. 2. 1916, padl 8. 3. 1943; VÁCLAV TŮMA nar. 20. 8. 1922, padl 23. 3. 1945; EMIL MAREK nar. 23. 2. 1910, padl 25. 9. 1944; JOSEF KOČÍ nar. 1905, padl 1945.“ Ve spodní části nápis „POCHOD SMRTI 1945. Věnují 268 obětem fašistické zvůle na věčnou paměť občané Pšova. 1960.“

Poznámka: jde o hromadný hrob obětí pochodu smrti a zároveň památník výše jmenovaných padlých

Adresa


Podbořany
GPS: 50° 15′ 21.991″N  13° 26′ 48.948″E

Kategorie

mohyly, památníky