Menu
Město Podbořany
Podbořany

Expozice: Geologie Podbořanska

Geologie Podbořanska

Muzeum_geoJedná se o stálou expozici o přírodních zajímavostech  okolí města  Podbořany, jejímž cílem je představit méně známou a přesto geologicky pestrou oblast.

Expozice komplexně představuje vše zajímavé, čím se může Podbořansko z hlediska  mineralogie, geologie a paleontologie prezentovat.

Návštěvníci mohou obdivovat kolekci vynikajících vzorků hyalitů se staffelitem ze světoznámé lokality u obce Valeč, žluté a růžové aragonity či dutiny s nažloutlými drobnými chabazity  ze starých Muzeum_geo2kamenolomů u Vrbičky nebo různé krystalové formy sádrovců z podložních jílů v okolí Kněžic a Neprobylic. Geologie oblasti je prezentována kolekcí všech základních hornin, které se podílejí na její stavbě. Horniny jsou stratigraficky uspořádány a upraveny do klasických formátů. Laickou veřejnost určitě upoutají zajímavé tvary hornin vzniklé jejich zvětráváním v podobě sloupků, koulí, balvanů nebo křemencových „sluňáků“.

Muzeum_geo3Významná část expozice je Muzeum_geo4věnována paleontologii oblasti. Jsou zde představeny známé paleontologické lokality jako Dvérce, Dětaň, Valeč, ale i nově objevená naleziště. Vystaven je například zajímavý nález části kosti třetihorního bažinného sudokopytníka Antracotheria nebo destičky silicifikované horniny s množstvím ulit miocenních měkkýšů z okolí Krásného Dvora. Není opomenut ani plošně malý výskyt usazenin křídového moře v okolí Libořic a Měcholup s hojnými výlitky schránek mořských mlžů a plžů.

Muzeum_geo5Vystavena je rovněž kolekce zkamenělých dřev, které se na Podbořansku hojně vyskytují. Jsou to především permokarbonské araukarity z okolí Očihova a  Blšan, jejichž pestrobarevné a naleštěné vzorky potěší oko každého návštěvníka a také kalcifikované kořeny a kmínky ze sopečných popelů nebo prokřemenělé kořenové části stromů miocenních uhlotvorných močálů z nových nalezišť v okolí Podbořan.

Muzeum_geo6Vše je doplněno odbornými texty o geologii, mineralogii a paleontologii Podbořanska, geologickými mapami oblasti a fotografiemi minerálů, zkamenělin a významných geologických lokalit.

Expozice se nachází v nově vzniklých výstavních prostorách Výstavní síně při Městské knihovně v Podbořanech v historické budově bývalého městského úřadu v centru města (ulice Dukelská, čp. 1).

Muzeum_geo7

Otevírací doba:
po dohodě na telefonu 415 214 111

Kontakt:
Martin Cyprian

správce výstavní síně
tel. 415 214 111
 

Ing. Jiří Svejkovský
oddělení geologie, Doly Bílina
tel. 417805554
svejkovsky@mail.sdas.cz


 

Datum vložení: 21. 12. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 12. 2011 0:00