Menu
Město Podbořany
Podbořany

Trasa A - Po stopách Schillera

Trasa A - Po stopách Schillera

Podbořany - Kryry - Vroutek - Podbořany.
Celková délka 18,4km

1. Podbořany
Historie osídlení Podbořan sahá hluboko do pravěku, kdy zde archeologie prokázala přítomnost lidí v mladší době kamenné před více než 7 tisíci lety. Původní osada se v raném středověku nacházela v blízkosti Doláneckého potoka a současné Podbořany vznikly kolem přelomu 12. a 13. století jako nová ves při návrší, na kterém stojí kostel sv. Petra a Pavla. První písemná zmínka je ale mladší a váže se až k roku 1362. V té době Podbořany patřily benediktinskému klášteru v Postoloprtech. Opravdovým městem se Podbořany staly v 2. polovině 15. století, a k písemnému potvrzení městských práv došlo roku 1575. Později byla ve městě a okolí významná těžba kaolinu probíhající od 19. století. Díky ní zde vznikly světově proslulé firmy vyrábějící porcelán a nejrůznější keramické výrobky (např. firma Hardtmuth).
Dominantou města je barokní kostel sv. Petra a Pavla. Na jeho místě stával snad již od přelomu 12. a 13. století starší kostel sv. Petra, doložený písemnými prameny k roku 1362. Současnou barokní podobu mu vtiskla přestavba dokončena v roce 1781. Druhý evangelický kostel Božího Spasitele byl postaven v neorománském stylu v roce 1901. V Dukelské ulici č. p. 1 se nachází budova bývalé radnice, doložená již roku 1577. Dnešní barokní vzhled budovy pochází z roku 1751. Je zde umístěno muzeum s expozicí o životě Volyňských Čechů, kteří oblast Podbořanska a Žatecka dosídlili po 2. sv. válce. Dále je zde umístěna expozice geologie, pravěku a raného středověku Podbořanska. Muzeum je otevřené v otevírací době informačního centra.
V místní části Hlubany se nachází gotická tvrz z 2. poloviny 14. století, která je obehnána vodním příkopem. V tvrzi se nachází expozice o těžbě kaolinu. Další architektonické památky, zejména sakrálního charakteru z období gotiky a baroka, se nacházejí v místních částech města. Město Podbořany má dalších 11 místních částí, trvale zde žije okolo 6,5 tisíc obyvatel. Je přirozeným centrem podbořanské oblasti a třetím největším městem okresu Louny. V historii se jednalo o zemědělskou oblast známou především pěstováním chmele. Místním občanům i návštěvníkům města slouží pošta, lékárna, několik ordinací lékařů, čtyři supermarkety, menší obchody, ubytovací zařízení, restaurace a pohostinství. V Podbořanech sídlí tři mateřské a dvě základní školy, gymnázium a střední odborná škola a učiliště, dům dětí a mládeže a základní umělecká škola. Město provozuje kulturní dům s kinem a městskou knihovnu. V Podbořanech je dům pro seniory, zdravotnické zařízení Medicina a dům s pečovatelskou službou.
K volnočasovým aktivitám slouží občanům nová sportovní hala, pikniková louka s in line okruhem a velkým dětským hřištěm, v areálu TJ Tatran workoutové hřiště, dětské dopravní hřiště a tenisové kurty. Milovníci jízdy na kole mohou využít několik cyklostezek vedoucích z města či novou pumptrackovou dráhu. V letních měsících je otevřeno koupaliště s dětským koutkem, dětským bazénem a hřišti pro plážový volejbal. V sezóně se zde promítá letní kino. Vedle koupaliště se nachází kemp.

2. Rozhledna a hradiště Rubín
Na vrchu Rubín u Podbořan Stojí od roku 2018 nevšední roubená vyhlídková věž, inspirovaná hradištní architekturou. Cyklostezku vedoucí z Podbořan na Rubín podél Doláneckého potoka doprovází stanoviště s herními a naučnými prvky, které potěší zejména děti. Při cestě autem lze využít parkoviště v obci Dolánky. Rubín patří mezi nejvýznamnější archeologické lokality v severozápadních Čechách. Lidé na Rubínu žili bez přestávky takřka 6 tisíc let. V době železné a raném středověku se zde nacházelo významné hradiště. Místo také bývá spojováno s bájnou bitvou u Wogastisburgu, kde Sámo porazil roku 631 franské vojsko krále Dagoberta.

3. Zámek a zámecký park Krásný Dvůr
Barokní zámek Krásný Dvůr byl postaven na místě gotické tvrze za Františka Josefa Černína v letech 1720 až 1724. Na zámek navazuje unikátní krajinářský park, nejstarší představitel tohoto typu parku v Čechách. Vybudován byl v letech 1783 až 1793 za Jana Rudolfa Černína. Park má rozlohu téměř 100 ha a nachází se v něm mnoho romantických staveb, například Novogotický templ, Panův templ, Gloriet Obelisk či Lusthaus.
Bližší informace: www.zamek-krasnydvur.cz

4. Kostel sv. Jakuba Většího ve Vroutku
Kostel sv. Jakuba Většího je jedna z ikonických staveb románského slohu. Archeologické a stavební průzkumy posledních let určily dobu výstavby již do 2. poloviny 12. století. Stavba je tak nejstarší sakrální památkou v okrese Louny a jednou z nejstarších v Ústeckém kraji. Kostel je dnes v majetku města Vroutek. Navštívit jej můžete po dohodě na městském úřadě.

5. Kostel sv. Mikuláše v Nepomyšli
Gotický kostel byl založen v polovině 14. století na místě staršího, nejspíše dřevěného kostela z 2. poloviny 13. století. Současná podoba je výsledkem gotických, barokních a pozdějších úprav. Velmi hodnotné jsou fragmenty nástěnných maleb v interiéru ze 14. a 15. století. Kostel je dnes v majetku městyse Nepomyšl a navštívit jej můžete po dohodě na obecním úřadě. Vyjedete-li z Nepomyšle směrem na Dvérce, po levé straně uvidíte Šibeniční vrch, na kterém se tyčí státem chráněná lípa srdčitá. Z vrchu je krásný pohled na okolí.
www.mestysnepomysl.cz

6. Zřícenina hradu Křečov
Jedná se o zříceninu malého šlechtického hradu z 1. poloviny 14. století u Podbořanského Rohozce. Opuštěn byl na začátku 16. století. Z hradu se dochovaly jen malé zbytky, které jsou chráněny jako kulturní památka.

7. Schillerova rozhledna Kryry
Schillerova rozhledna byla postavena v letech 1905-1906 v nadmořské výšce 383 m, na místě, kde dříve stával středověký hrad ze 14. Století. V roce 1905 se slavilo sté výročí velkého německého básníka Friedricha Schillera, jehož památník měl být umístěn v přízemí rozhledny. Po něm také dostala rozhledna své jméno. Otevírací doba: duben-říjen: sobota a neděle a všechny státem uznávané svátky 12:00-16:00 hod. 

8. Kozinec
Kozinec je bývalý vojenský výcvikový prostor mezi Vroutkem a Podbořany. Jednalo se o plochy využívané pro výcvik tankistů z podbořanských kasáren. Lidé znají Kozinec a okolní krajinu i díky populárnímu filmu Tankový prapor s Lukášem Vaculíkem. Všechny scény z výcviku tanků se natáčely právě tady. Dnes se na ploše cca 250 ha prohání off-roadoví příznivci nebo milovníci historických vojenských vozidel. Lokalita je také významná přítomností chráněných druhů živočichů a rostlin vázaných na stepní podmínky.

9. Kostel sv. Martina v Očihově
Jedná se o druhý románský kostel na Podbořansku. Z nejstarší fáze datované do 1. poloviny 13. století se dochovala věž. Ostatní části kostela pochází z gotické a barokní fáze.

10. Siřem
Siřem z dálky zaujme svým barokním kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie. Význam Siřemi ale spočívá především v osobě Franze Kafky, který zde pobýval na konci 1. světové války a Siřem mohla sloužit jako inspirace pro román Zámek. Na jeho počest vznikla v bývalé historické sušárně chmele Galerie Kafka.

11. Sv. Václav (Letov)
Jedná se o místo zaniklé středověké vsi Nevechovice a kostela sv. Václava. Zatímco ves zanikla z neznámých důvodů ještě na konci středověku, kostel zde setrval jako poutní až do konce 18. století. Písemné prameny nám dokládají původní dřevěnou podobu kostela, jehož počátky archeologie klade již do 12. století. Kostel stával na poli vedle dnešní výklenkové kaple.

12. Zřícenina kostela sv. Štěpána
Zřícenina raně gotického kostela svatého Štěpána se nachází západně od Chotěbudic. Jedná se o jediný pozůstatek středověké vsi Mladějov, která zanikla v důsledku tažení druhé křížové výpravy proti husitskému Žatci v roce 1421.

13. Mašťov
Historické jádro města je od roku 2003 městskou památkovou zónou. Mašťov se poprvé v písemných pramenech objevuje již v roce 1196 jako centrum panství rodu Milhosticů. Dominantou města je původně středověký hrad, později renesanční zámek, nyní sloužící jako dětský domov. Zajímavostí je existence dvou původně gotických kostelů. V Mašťově se také nachází Hasičské muzeum, které je otevřené na zavolání na tel. čísle 725 081 569.

14. Sedlec
Sedlec je přírodní rezervace v Doupovských horách západně od města Mašťov. Důvodem ochrany území je zachování původních stanovišť mokřadních společenstev s výskytem řady chráněných druhů rostlin a živočichů. U rybníka je možnost občerstvení.

15. Zámek Valeč
Zámek Valeč s kostelem a sloupem Nejsvětější Trojice leží na úpatí nepřístupných Doupovských hor. Zámecký areál zdobí sochy z dílny Matyáše Bernarda Brauna představující alegorie vlastností a postavy z řecké mytologie, terakotové sochy a honosná zahradní architektura. Park je volně přístupný po celý rok. Zámek a lapidárium originálních soch M. B. Brauna jsou přístupné dle aktuální otevírací doby. Doporučit lze také expozici gotických fresek ze zbořeného koste a sv. Wolfganga ze zaniklého města Doupov. Zázemí pro návštěvníky zajištuje informační centrum a kavárna Prádelna.
Bližší informace: www.zamek-valec.cz

16. Kostel sv. Jiljí v Libyni
V současné době kostel vlastní spolek Za záchranu kostela sv. Jiljí, kterému se podařilo zdevastovaný kostel zachránit. Nyní se v kostele nachází vitrážové muzeum s unikátním skleněným stropem. Kostel je návštěvníkům přístupný každý víkend od 10:00 do 17:00 hodin. V době mimo turistickou sezónu je vstup na zavolání (Skloart Lubenec tel: 603 818 185). Rozhledna Vochlice je od kostela vzdálená cca 300 m, vede k ní geologicko-umělecko-duchovní naučná stezka, kterou stojí za to si projít.

Datum vložení: 20. 7. 2023 12:31
Datum poslední aktualizace: 7. 8. 2023 10:27