Město Podbořany
Podbořany

Plnění hlavních úkolů volebního období 2018-2022

Reindl Radek

Vážení spoluobčané,
již tradičně se Vám dostává na konci tohoto volebního období do ruky dokument, který hodnotí práci zastupitelstva města a plnění jeho úkolů v uplynulých čtyřech letech.

Toto volební období bylo o to více náročné, neboť se muselo potýkat s problémy jako COVID19, nouzový stav země a v poslední době i válečný konflikt na Ukrajině a energetická krize. Město Podbořany bylo díky dlouhodobému odpovědnému hospodaření s veřejnými prostředky, tvorbou úspor a včasnou přípravou na krizové stavy schopno zatím zvládnout všechny tyto výjimečné události.

COVID-19: Město Podbořany dříve, než vůbec vláda rozhodla o vyhlášení nouzového stavu, začalo zajišťovat roušky, respirátory a další prostředky pro své občany, hektolitry desinfekce na veřejné prostory, pro školy, školky atd. Sami jsme vybudovali očkovací centrum na vlastní náklady a to i přes původní neochotu kraje, kdy podbořanští občané měli dle plánů kraje jezdit do jiných měst. Stejně tak testovací centra byla ryze naší iniciativou. Poskytli jsme prostory našich škol a školky k umístění dětí těch rodičů, kteří zajišťovali boj s touto nemocí, zdravotníkům, hasičům, policistům a dalším vyčleněným osobám tak, aby se mohli věnovat práci pro občany. Snažili jsme se pomoci i podnikatelské sféře v městských nemovitostech odpuštěním nájmů za dobu, kdy museli být uzavřené. Jako starosta města bych chtěl poděkovat ještě jednou všem, kteří pomáhali podbořanským občanům toto nelehké období překonat ale i všem občanům za solidaritu a vzájemnou pomoc.

Válka na Ukrajině: Město Podbořany a jeho zastupitelé ostře odsoudili tento ozbrojený konflikt a finančně podpořili Velvyslanectví Ukrajiny. Spolupracovali jsme s Ústeckým krajem (ÚK) a dobrovolníky při organizování humanitární pomoci. Spolupracovali jsme s ÚK i s Krajským asistenčním centrem pro pomoc uprchlíkům (KACPU) při organizování nouzového ubytování a umísťování uprchlíků tak, abychom v Podbořanech minimalizovali vznik problémů známých z jiných a větších měst. Se ZUŠ jsme spolupořádali charitativní koncert na podporu Ukrajiny a podpořili jsem i charitativní koncert GSOŠ Podbořany.

Energetická krize: Město Podbořany a jeho obyvatelé čelí další výjimečné události a tou je růst cen energií. Pro městské školy, školky, domov pro seniory a další zařízení, stejně tak jako pro chod města to bude velký finanční zásah. Proto jsme již v minulých letech i  teď využili možnosti náhrady technologií (např. LED u veřejného osvětlení) a v současné době připravujeme alternativy na zajištění dotápění některých našich kotelen alternativními zdroji (dřevoštěpkou). Změnili jsme dodavatele služeb tak, abychom minimalizovali dopad růstu cen do rozpočtu města. Jako Město máme pro všechny své instituce zajištěnu dodávku energií i do budoucího období na rozdíl od některých jiných měst. V rámci úspor jsme odložili některé akce, které tzv. snesou odkladu.

Jsem přesvědčen, že se město Podbořany dokáže, díky zdravým financím a díky nulovému zadlužení, vypořádat i s těmito problémy. I přes toto krizové volební období jsme za tyto 4 roky dokázali navýšit hodnotu městského majetku z 1,2 mld. na úctyhodných 1,5 miliardy Kč, realizovali jsme ve městě investice za 240.000.000,- Kč a podpořili činnost dalších subjektů, sportovních oddílů, spolků apod. částkou více než 9.500.000,- Kč. Když uvážíme, že jsme nemuseli nic rušit, zavírat ani omezovat a přesto jsme i nadále zůstali bez jediného dluhu či úvěru myslím, že za to si zaslouží zastupitelstvo v tomto volebním období uznání.

Mgr. Bc. Radek Reindl
starosta města Podbořany

Plnění hlavních úkolů volebního období 2018-2022 (4.94 MB)

Datum vložení: 16. 9. 2022 9:55
Datum poslední aktualizace: 16. 9. 2022 10:00