Navigace

Obsah

Aktuality

19.11.2019

Veřejná vyhláška – Návrh Změna č. 3 ÚP Kryry – veřejné projednání

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Kryry o pořízení Změny č.3 Územního plánu Kryry zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona, zajistil v souladu s § 55b stavebního zákona, zpracování Návrhu změny č.3 Územního plánu města Kryry, který je nyní projednáván s dotčenými orgány, krajským úřadem, příslušnými obcemi a veřejností.

Detail

13.11.2019

Oznámení o vydání Změny č.1 ÚP Blatno

Obec Blatno přijetím usnesení č. 2-10/2019 na svém zasedání ze dne 17. 10. 2019, jako orgán obce příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve smyslu § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Detail

23.10.2019

Oznámení o vydání Změny č.1 ÚP Petrohrad

Obec Petrohrad přijetím usnesení č. 04/11/2019 na svém zasedání dne 14.10.2019, jako orgán obce příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve smyslu § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Detail

Kalendář akcí

19.11.2019

film

X MEN Dark Phoenix

Akční / Dobrodružný / Sci-Fi/ USA, 2019, 114 min

Detail

21.11.2019

přednáška

Antarktida a toulky Patagonií

Beseda s Čestmírem Lukešem. Strhující vyprávění  známého cestovatele,  horolezce a fotografa.

Detail

22.11.2019

film

ROMÁN PRO POKROČILÉ

Komedie/ Česko, 2019, 95 min

Detail

Město Podbořany

letecky snimekMěsto Podbořany je situováno ve východním výběžku Doupovských hor, 80km severozápadně od Prahy a 30km východně od Karlových Varů. V současnosti je co do počtu třetím největším městským sídlem okresu Louny. Spolu s 12 místními částmi (Buškovice, Dolánky, Hlubany, Kaštice, Kněžice, Letov, Mory, Neprobylice, Oploty, Pšov, Sýrovice a Valov) se rozkládá na ploše 6014 ha.

 

mapa1V roce 2011 má město Podbořany spolu s místními částmi 6200 obyvatel.Podbořany jsou členem Svazku obcí Podbořansko, který vznikl z iniciativy starostů jihozápadní části okresu Louny v roce 2000.Město Podbořany má také navázanou spolupráci s partnerskými městy Ehrenfriedersdorf (BRD) a Russi (ITA).V silniční dopravě je páteří komunikačního systému komunikace II/226 spojující města Karlovy Vary - Lubenec - Podbořany - Žatec - Most - Ústí nad Labem. Městem prochází také železniční trať Plzeň - Žatec.

youtubeGeoportal_bannereltodozakazky

Pecovatelska sluzba Podboranylogo pvusvsPortál na podporu investičních příležitostí Ústeckého kraje

Povodňový plán ORP Podbořany

drobné vodní tokydrobné vodní toky