Navigace

Obsah

Aktuality

08.08.2018

Nová mobilní aplikace

Nová mobilní aplikace

Město Podbořany uvedlo do provozu novou mobilní aplikaci V obraze.

Detail

07.08.2018

15. ročník akce HURÁ DO ŠKOLY 25.8.2018

FK HLUBANY za přispění Města Podbořany pořádá dne 25.8.2018 od 14:00 na fotbalovém hřišti v Hlubanech 15. ročník akce pro rodiče s dětmi HURÁ DO ŠKOLY.

Detail

07.08.2018

Zpráva z 19. jednání zastupitelstva Města Podbořany z 1.8.2018

Zastupitelstvo schválilo změnu jednacího řádu zastupitelstva.

Detail

02.08.2018

Změna č.5 ÚP Podbořany

Zastupitelstvo města Podbořany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 1.8.2018 formou opatření obecné povahy Změnu č. 5 ÚP Podbořany, která nabyla účinnosti dne ………… (bude doplněno po nabytí účinnosti).

Detail

01.08.2018

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Buškovice

V termínu od 1. 7. do 31. 10. 2018 budou probíhat restaurátorské práce na obnově sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Buškovice, která je ve vlastnictví Města Podbořany. Socha se nachází na pozemku parc. č. 3084/1 v katastrálním území Buškovice pod kostelem. Uvedená socha je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 43143/5-1083.

Detail

Kalendář akcí

17.08.2018

FILM

TÁTOVA VOLHA

Komedie / Drama/ Česko, 2018, 90 min LETNÍ PROMÍTÁNÍ NA KOUPALIŠTI OD 21:00 ZA 40 KČ

Detail

21.08.2018

FILM

BAJKEŘI

Komedie/Česko, 2017, 95 min LETNÍ PROMÍTÁNÍ NA KOUPALIŠTI OD 21:00 ZA 40 KČ

Detail

Město Podbořany

letecky snimekMěsto Podbořany je situováno ve východním výběžku Doupovských hor, 80km severozápadně od Prahy a 30km východně od Karlových Varů. V současnosti je co do počtu třetím největším městským sídlem okresu Louny. Spolu s 12 místními částmi (Buškovice, Dolánky, Hlubany, Kaštice, Kněžice, Letov, Mory, Neprobylice, Oploty, Pšov, Sýrovice a Valov) se rozkládá na ploše 6014 ha.

 

mapa1V roce 2011 má město Podbořany spolu s místními částmi 6200 obyvatel.Podbořany jsou členem Svazku obcí Podbořansko, který vznikl z iniciativy starostů jihozápadní části okresu Louny v roce 2000.Město Podbořany má také navázanou spolupráci s partnerskými městy Ehrenfriedersdorf (BRD) a Russi (ITA).V silniční dopravě je páteří komunikačního systému komunikace II/226 spojující města Karlovy Vary - Lubenec - Podbořany - Žatec - Most - Ústí nad Labem. Městem prochází také železniční trať Plzeň - Žatec.

youtubeGeoportal_bannereltodozakazky

Pecovatelska sluzba Podboranylogo pvusvsPortál na podporu investičních příležitostí Ústeckého kraje

Povodňový plán ORP Podbořany

drobné vodní tokydrobné vodní toky