Menu
Město Podbořany
Podbořany

Víkendové pobyty 2013 září říjen

Městský úřad Podbořany, odbor sociální a zdravotní, úsek sociálně -právní ochrany dětí, realizoval poslední dva víkendové pobyty v tomto roce.

Předposlední víkendový pobyt se uskutečnil v září v Českém Jiřetíně a patřil především „zážitkovým technikám“. Díky zkušenému terapeutovi  děti překonaly strach z výšky a na „vlastní kůži“ si  vyzkoušely slaňování z 8 m vysoké Puklé skály. Před samotnou realizací byly všem přítomným vysvětleny bezpečnostní podmínky aktivity, byla dohodnuta pravidla chování při slaňování  a proběhl také „suchý“ výcvik.  Tato zážitková technika spojena mimo jiné s rozvojem specifických dovedností, byla po počáteční nedůvěře přijata s nadšením. Děti 8m vysokou skálu zvládly bez větších problémů a dokázaly tak samy sobě i ostatním, že strach z výšky lze překonat. Kromě jiného, tato i jiné techniky v rámci pobytu napomohly k rozvoji sociálních dovedností, komunikaci,  sebepoznání a především ke kooperaci v různě složených skupinách.

 Kromě sobotního adrenalinového zážitku děti zapojily v páteční podvečer svou fantazii a zručnost při malbě obrázků na sklo a ukázaly své taneční schopnosti v rámci  oblíbené diskotéky.

Poslední víkendový pobyt, který proběhl v říjnu v rekreačním zařízení „Nad Starým Mlýnem“ ve Šlovicích u Rakovníka  byl věnován celodennímu výletu do Prahy.  Pro většinu to byla vůbec první zkušenost s hlavním městem. Poprvé tak některé děti na vlastní oči viděly Národní divadlo, Karlův most, Staroměstské náměstí a další památky.

Díky shlédnuté expozici útrpného práva a mučících nástrojů v Muzeu tortury se děti seznámily s tím, jak se dříve trestalo.  Vzhledem k poměrně autentickému prostředí  (audiovizuální efekty), to byl pro všechny přítomné velmi ojedinělý zážitek .

Děti rozhodně nezapomenou na osobní setkání s Jaromírem Jágrem, Karlem Gottem, Dalajlámou a dalšími známými osobnostmi a to v rámci návštěvy Muzea voskových figurín.

Závěr sobotního dne patřil opékání vuřtů a rukodělným aktivitám, kdy si děti vyráběly ozdoby z keramické hlíny.

Poslední den pobytu připravil terapeut aktivity orientované na rozvoj sociálních dovedností, kreativitu, spolupráci a především prevenci šikany. Děti se kromě jiného  učily strategiím, jak se šikaně bránit jako jednotlivec i člen skupiny. Další aktivity a techniky byly zaměřeny na vztahy a dovednosti ocenit druhé.

Díky schválené dotaci z projektu „Programu prevence kriminality v roce 2013“ a podpoře města Podbořany, bylo možné v tomto roce realizovat 4 víkendové pobyty pro děti ve věkovém rozmezí  7-15 let. Projektu se v letošním roce zúčastnilo celkem 68 dětí z Podbořan a blízkého okolí.

           

 

                                                                  Bc. Kamil Hajný

                                              vedoucí sociálního a zdravotního odboru

Datum vložení: 18. 11. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 10. 2018 7:54
Autor: Antonín Meder