Menu
Město Podbořany
Podbořany

Víkendové pobyty 2013

Městský úřad Podbořany, odbor sociální a zdravotní-úsek sociálně -právní ochrany dětí, realizoval první dva víkendové pobyty v tomto roce. První víkendový pobyt se uskutečnil v květnu v penzionu „Chvojkovský mlýn“ u Žihle. Druhý pobyt proběhl v Mariánské u Jáchymově v chatě „ U Rybníka“.
Akce byla hrazena z rozpočtu Města Podbořany a z projektu „Programu prevence kriminality na rok 2013“ (Ministerstvo vnitra ČR). Víkendové pobyty jsou pro všechny účastníky bezplatné.

Díky úspěšně zpracovanému projektu byla Republikovým výborem pro prevenci kriminality(Ministerstvo vnitra ČR),  schválena neinvestiční dotace Městu Podbořany ve výši 108 000,-Kč, tedy ve výši částky, která byla původně požadována. Díky této dotaci budou v letošním roce realizovány čtyři víkendové pobyty.

Květnového víkendu se zúčastnilo celkem 19 dětí. V pátek odpoledne se děti po seznámení s programem a pravidly pobytu věnovaly sportovně interaktivním hrám v přírodě. Závěr dne patřil oblíbenému táboráku a opékání vuřtů.

V průběhu sobotního dne  byl uskutečněn výlet za „vědeckým poznáním“ do Techmanie Science Centra v Plzni. Toto centrum je založeno na expozicích interaktivních exponátů, které hravou formou přibližují matematické či fyzikální principy. Děti tak měly možnost díky vlastní zkušenosti blíže pochopit vývoj lidského poznání v technických a přírodovědných oborech. Během celé prohlídky děti vlastní činností „rozhýbaly“ různé exponáty a některé fyzické jevy tak poznaly „na vlastní kůži“ a to díky projektu Záhada stroje, kterého se děti aktivně zúčastnily. Formou týmové hry byla tak zprostředkována účastníkům řada základních znalostí nejen z oblasti mechaniky.

Pocity hasiče při zásahu prožily děti díky dobrovolným hasičům z Tuchořic, kteří  do Chvojkovského mlýna přijeli i s potřebnou technikou. Děti byly svědky „hasičského zásahu“ při hašení uměle vytvořeného požáru, vyzkoušely si zásahový oblek, oblek proti bodavému hmyzu, dýchací techniku a v neposlední řadě se také svezly hasičským vozem.

Nedělní dopoledne patřilo krátkým přednáškám sociálních pracovníků na téma alkohol v rodině. Přednášky byly pojaty neformálně v příjemném prostředí. Děti měly o uvedené téma zájem  a aktivně se zapojovaly do diskuse.

V červnovém termínu odjelo na víkendový pobyt 17 dětí. Páteční odpoledne patřilo rukodělným aktivitám. Děti malovaly různé motivy na trička a tvořily obrázky na folie barvami na sklo.

Historie města Jáchymova, návštěva muzea, prohlídka těžební štoly, to vše bylo na pořadu sobotního dne.  Po historickém exkurzu následovaly sportovní aktivity, konkrétně turnaj ve vybíjené. Závěr dne patřil oblíbené diskotéce a soutěžím.

Nedělní dopoledne kurátorky pro děti a mládež diskutovaly s dětmi na téma záškoláctví.  

Obou víkendových pobytů se zúčastnila zkušená lektorka, díky které měly děti možnost zdokonalit se v sociálních dovednostech, v rozvoji tolerance a  sebepoznávacích technikách a to v rámci sociálně terapeutického výcviku.

Smyslem projektu je mimo jiné snaha odvrátit děti od závadového chování, seznámit je s možnostmi účelného využití volného času a motivovat je k vlastnímu řešení problémů nebo spolupráci na řešení problémů. V neposlední řadě je také cílem projektu zlepšení sociálních dovedností dětí a jejich informování o důsledcích rizikového chování

Dle ohlasů spokojených dětí se víkendový pobyt velmi vydařil a již se těší na další.

 vikendove pobyty 1   vikendove pobyty 2   vikendove pobyty 3        

Bc. Kamil Hajný
vedoucí sociálního a zdravotního odboru
manažer prevence kriminality

Datum vložení: 15. 7. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 7. 2013 0:00
Autor: