Menu
Město Podbořany
Podbořany

Projekt prevence kriminality 2015

Tradiční akcí zaměřenou na prevenci kriminality, organizovanou sociálním a zdravotním odborem Městského úřadu v Podbořanech, jsou tzv. víkendové pobyty pro děti (výcvikové a terapeutické pobyty). V letošním roce byly realizovány již dva a to v květnu ve Šlovicích u Rakovníka a v červnu v rekreačním středisku Chvojkovský mlýn u Žihle. Obou víkendových pobytů se zúčastnilo celkem 50 dětí ve věku 7-14 let.

Na uvedenou akci získalo Město Podbořany  dotaci z Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 120 000,-Kč. Projekt je určen především dětem ohroženým sociálním vyloučením, dětem s rizikovým chováním (záškoláctví, trestná činnost), dětem z pěstounských rodin, dětem týraným a zanedbávaným,  apod.

V průběhu květnového víkendového pobytu se děti zúčastnily turistického pochodu „Po stopách Joachima Barranda“, který začal v Hřebečníkách a jehož cílem byla obec Skryje, kde bylo možné prohlédnout si Památník Joachima Barranda. Během „výšlapu“ se děti seznámily s místní historií a plnily různé kvízové otázky. Jako hlavní cenu si účastníci odnesli diplom a malou věcnou odměnu. Finále sobotního dne završila oblíbená diskotéka spojena s mnoha soutěžemi. Den před tím, děti navštívily kulturní památku ČR -Elektroskanzen Čechův mlýn ve Šlovicích, kde se dozvěděly mnoho zajímavých informací o historii mlýna a výrobě elektřiny. Víkendového pobytu se také zúčastnila zkušená lektorka, díky které měly děti možnost zdokonalit se v sociálních dovednostech, v rozvoji tolerance a sebepoznávacích technikách a to v rámci sociálně terapeutického výcviku.

Červnový termín  patřil „divokému západu“ .  V rámci celodenního výletu navštívily děti WestPark v Plzni. Jedná se o tzv.  „živé muzeum amerického západu“ ,  kde bylo možné přiblížit poučnou a především zábavnou formou nejznámější období z dob osidlování . Nedílnou součástí „seznamování“ byly aktivity, při kterých si děti vyzkoušely svou zručnost: házení lasem, střelba z luku, házení tomahawkem a v neposlední řadě také rýžování zlata.

Děti se také během pobytu věnovaly sportovním aktivitám a rukodělné činnosti, a to konkr. výrobě hrnečků tzv. ubrouskovou metodou, kdy si každý vytvořil svůj oblíbený motiv.

Dle ohlasů se oba  víkendové pobyty velmi vydařily a děti se již těší na další, v pořadí třetí, který se uskuteční v září tohoto roku.

Smyslem tohoto projektu je mimo jiné snaha odvrátit děti od závadového chování, seznámit je s možnostmi účelného využití volného času a motivovat je k vlastnímu řešení problémů nebo spolupráci na řešení problémů. V neposlední řadě bylo také cílem projektu zlepšení sociálních dovedností dětí a jejich informování o důsledcích rizikového chování.

Kamil Hajný, vedoucí sociálního a zdravotního odboru

Datum vložení: 23. 7. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 10. 2018 7:54
Autor: Jan Mour