Obsah

Hana Vyhnálková

pevná linka: 415 237 590
oficiální email: vyhnalkova@podborany.net
vCard
Hana Vyhnálková

 

 

 
  • vede komplexní evidenci hmotného a nehmotného majetkucedulka fakturace/správa majetku města, věcných břemen a zástavních práv, provádí účetní odpisy
  • vede evidenci prodaných a nakoupených nemovitostí, evidenci směnných smluv na nemovitosti
  • zabezpečuje činnost likvidační komise
  • zpracovává přiznání k dani z nabytí nemovitostí a k dani z nemovitých věcí
  • zajišťuje a organizuje inventarizaci majetku a závazků města
  • provádí veřejnoprávní kontrolu příspěvkových organizací zřízených městem
  • provádí veřejnoprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města
  • zpracovává statistické výkazy vztahující se k činnosti
  • zastupuje na úseku mzdové a personální agendy
  • zajišťuje archivaci písemností týkající se svěřené agendy

 


Role v org. struktuře

Odbor finanční - referent odboru – evidence majetku, veřejnoprávní kontroly příjemců veřejné finanční podpory
Mírová 615, Podbořany