Obsah

Miroslava Tremlová

pevná linka: 415 237 525
oficiální email: tremlova@podborany.net
vCard
Miroslava Tremlová

 

 

 
 • Komplexní zajišťování odborných agend na úsekutremlova cedulka živnostenského podnikání, provádění dozorové činnosti u podnikatelských subjektů a obecních živnostenských úřadů včetně dozorových činností u koncesovaných živností, rozhodování o pozastavení a zániku živnostenského oprávnění.
 • přijímání, sepisování žádostí živností volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných pro fyzické osoby a právnické osoby tuzemské a zahraniční
 • posouzení zařazení živností
 • vystavení živnostenských oprávnění, vydání rozhodnutí o koncesi, vystavení koncesní listiny, vydávání rozhodnutí o ukončení živnosti
 • posuzování dokladů k ohlášení živností – posuzování bezúhonnosti, posuzování dokladů prokazujících odbornou způsobilost, dokladů pro ustanovení odpovědného zástupce
 • vyžadování souhlasu, povolení nebo vyjádření k žádosti o koncesi u příslušného orgánu státní správy
 • evidence a vystavení dokladů k ohlášení a zrušení provozoven
 • vystavení dokladu o přerušení nebo pokračování živnosti
 • pořizování dat k registraci podnikatelů

 

 

 • zasílání opisů živnostenských oprávnění, přerušení či zrušení živnosti příslušným úřadům
 • vede živnostenský rejstřík, pořizuje z něj výpisy, opisy nebo potvrzení
 • spolupracuje s Krajským živnostenským úřadem
 • eviduje předepsané platby, poplatky na úseku činnosti živnostenského úřadu
 • vydávání výpisů z Obchodního rejstříku
 • zpracování a výdej stravenek zaměstnancům úřadu

Role v org. struktuře

Majetkoprávní odbor a živnostenský úřad - živnostenský úřad
Mírová 615, Podbořany