Menu
Město Podbořany
Podbořany

Obor finanční

Seznam osob a kontaktní spojení (Odbor finanční)

Dana Albrechtová

  Dana Albrechtová referent odboru – příjmy, fakturace, MP z pobytu, MP ze psů - Odbor finanční, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2.patro, Dveře č.: 302)
Telefon: 415 237 563 (pevná linka)
E-mail: albrechtova@podborany.net (oficiální e-mail)

Ing. Veronika Bašová

  Ing. Veronika Bašová referent dotačních titulů - Odbor finanční, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2. patro, Dveře č.: 303)
Telefon: 415 237 593 (pevná linka)
E-mail: basova@podborany.net (oficiální e-mail)

Ing. Lucie Harvánková

  Ing. Lucie Harvánková tajemnice finančního výboru - Finanční výbor zastupitelstva
vedoucí odboru – rozpočet, závěrečný účet, smlouvy pro příjemce veřejné finanční podpory - Odbor finanční, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2.patro, Dveře č.: 301)
Telefon: 415 237 561 (pevná linka)
E-mail: harvankova@podborany.net (oficiální email)

Iveta Kloučková

  Iveta Kloučková referent odboru – mzdy, personalistika - Odbor finanční, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2.patro, Dveře č.: 303)
Telefon: 415 237 564 (pevná linka)
E-mail: klouckova@podborany.net (oficiální email)

Radka Podařilová

  Radka Podařilová referent odboru - vymáhání pohledávek - Odbor finanční, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2.patro, Dveře č.: 304)
Telefon: 415 237 523 (pevná linka)
E-mail: podarilova@podborany.net (oficiální email)

Iva Slezáková

  Iva Slezáková referent odboru – výdaje, přefakturace - Odbor finanční, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2.patro, Dveře č.: 302)
Telefon: 415 237 569 (pevná linka)
E-mail: slezakova@podborany.net (oficiální email)

Hana Vepsová

  Hana Vepsová referent odboru – evidence majetku, veřejnoprávní kontroly příjemců veřejné finanční podpory - Odbor finanční, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2.patro, Dveře č.: 302)
tajemnice kontrolního výboru - Kontrolní výbor zastupitelstva, Dukelská 1, Podbořany
Telefon: 415 237 590 (pevná linka)
E-mail: vepsova@podborany.net (oficiální email)