Menu
Město Podbořany
Podbořany

2023

Výroční zpráva za rok 2023

 

V roce 2023 podalo celkem 23 žadatelů žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

Všem bylo odpovězeno.

Nebyla podána žádná stížnost.

Mgr. Martin Gutzer
Tajemník MěÚ Podbořany