Menu
Město Podbořany
Podbořany

2022

Výroční zpráva za rok 2022

 

V roce 2022 podalo celkem 29 žadatelů žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

Všem bylo odpovězeno.

Nebyla podána žádná stížnost.

Mgr. Martin Gutzer
Tajemník MěÚ Podbořany