Menu
Město Podbořany
Podbořany

2019

Výroční zpráva za rok 2019

 

V roce 2019 podalo celkem 22 žadatelů žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

Všem bylo odpovězeno.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebylo vydáno žádné.

Nebylo podáno jediné odvolání proti rozhodnutí.

Byly podány celkem dvě stížnosti na postup městského úřadu.

V jednom případě byla odpověď doplněna na základě rozhodnutí krajského úřadu.

V druhém případě byla žadatelka požádána o upřesnění žádosti

 

Mgr. Martin Gutzer
Tajemník MěÚ Podbořany

 

Dokument k zobrazení / stažení