Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

2018

Výroční zpráva za rok 2018

 

V roce 2018 podalo celkem 26 žadatelů žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. Všem bylo včas odpovězeno. U třech žádostí vybylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Odvolání proti našemu rozhodnutí nebylo podáno žádné.  Na celkem 3 žádosti bylo podáno celkem 8 stížností podle § 16a. Stížnost byla podána vždy jen na část dotazu, nebo technickou formu poskytnutí informací, neboť Město Podbořany poskytlo všechny informace způsobem tak jak je uvedeno v zákoně o obcích. Uvedení stěžovatelé se však k převzetí informací nedostavili, ale pokračovali v podávání opakovaných stížností týkající se formy poskytovaných informací, neboť na nás požadovali celé kopie dokumentů a elektronické záznamy na CD.  Stížnosti řešil Krajský úřad, který nám nařídil informace poskytnut podle požadavků žadatele. Město Podbořany nařízení kraje nevyhovělo.

Mgr. Gutzer Martin
tajemník MěÚ Podbořany

 

Dokument k zobrazení / stažení