Menu
Město Podbořany
Podbořany

2018

Výroční zpráva za rok 2018

 

V roce 2018 podalo celkem 26 žadatelů žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. Všem bylo včas odpovězeno. U třech žádostí vybylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Odvolání proti našemu rozhodnutí nebylo podáno žádné.  Na celkem 3 žádosti bylo podáno celkem 8 stížností podle § 16a. Stížnost byla podána vždy jen na část dotazu, nebo technickou formu poskytnutí informací, neboť Město Podbořany poskytlo všechny informace způsobem tak jak je uvedeno v zákoně o obcích. Uvedení stěžovatelé se však k převzetí informací nedostavili, ale pokračovali v podávání opakovaných stížností týkající se formy poskytovaných informací, neboť na nás požadovali celé kopie dokumentů a elektronické záznamy na CD.  Stížnosti řešil Krajský úřad, který nám nařídil informace poskytnut podle požadavků žadatele. Město Podbořany nařízení kraje nevyhovělo.

Mgr. Gutzer Martin
tajemník MěÚ Podbořany

 

Dokument k zobrazení / stažení