Menu
Město Podbořany
Podbořany

Eva Volavková DiS.

 • Poskytuje odborné sociální poradenství
 • Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí
 • Posuzuje životní situaci klienta a realizují přímou sociální práci zaměřenou na změnu klienta a na změnu sociálního prostředí klienta
 • Spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů
 • Doprovází klienty na jednání institucí, úřadů a dalších subjektů
 • Poskytuje odborné poradenství osobám v hmotné nouzi 
 • Vyhledává děti, na které se dle zákona zaměřuje sociálně-právní ochrana dětí a informuje o nich úsek sociálně-právní ochrany dětí
 • Vykonává funkci opatrovníka osob omezených nebo zbavených ve způsobilosti k právním úkonům
 • Kontaktuje klienty ve věznicích.
 • Zajišťuje pomoc zejména osobám po návratu z výkonu trestu, po ukončení ústavní výchovy po dosažení zletilosti a osobám bez přístřeší.
 • Vypracovává zprávy a písemné podklady pro jednání participujících subjektů(Policie ČR, soud, státní zastupitelství, PMS, SPOD, atd)
 • Vede přiměřenou spisovou dokumentaci v souladu s legislativou a pokyny zaměstnavatele
 • Popis životní situace klienta zaznamenává do „Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka o klientovi“
 • Vydává doklad „Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
 • Evidence a prodej receptů s modrým pruhem na omamné látky

 

 

Role v org. struktuře

agenda sociální práce, sociální kurátor - Odbor sociální a zdravotní, Mírová 615, Podbořany (Patro: přízemí, Dveře č.: 116)

Kontakty

Telefon: 415 237 516 (pevná linka)
Mobil: 777 214 105 (mobilní telefon)
E-mail: volavkova@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)