Menu
Město Podbořany
Podbořany

Bc. Simona Gaschová DiS.

  • Řídí práci odboru.
  • Schvaluje rozhodnutí o stanovení výchovných opatření (dohled, napomenutí, omezení) nad nezletilým.
  • Schvaluje podnět (návrh) na nařízení ústavní výchovy, prodloužení ústavní výchovy, na svěření nezletilého dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
  • Schvaluje návrh na nařízení předběžného opatření dle §76a, osř., návrh na vyslovení nezájmu rodičů.
  • Zprostředkovává  umístění žadatelů do Domu s pečovatelskou službou v Podbořanech.
  • Manažer prevence kriminality.
  • Ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení.
  • Zpracovává dokumenty za zařízení sociálních služeb zřizovaných městem pro radu města a zastupitelstvo města.
  • Zastupování osob dle §91, odst. 6 zák.č.108/2006 Sb.
  • Statistika, výkazy

Role v org. struktuře

tajemnice komise péče o občany - Komise péče o občany
Vedoucí odboru - Odbor sociální a zdravotní, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2.patro, Dveře č.: 307)

Kontakty

Telefon: 415 237 573 (pevná linka)
Mobil: 775 075 430 (mobilní telefon)
Fax: 415 237 603 (fax)
E-mail: gaschova@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)