Menu
Město Podbořany
Podbořany

Bc. Simona Gaschová DiS.

Bc. Simona Gaschová DiS.

 

 

  • vede evidenci pohledávek předaných k vymáhání
  • provádí vymáhání pohledávek města dle platných předpisů a na základě směrnic o vymáhání pohledávek
  • při vymáhání pohledávek využívá všech běžně dostupných prostředků vymáhání, spolupracuje s potřebnými orgány, úřady, institucemi
  • 4 x za rok nebo na základě požadavku zpracovává zprávu o vymáhání pohledávek   
  • u jednotlivých pohledávek ve spolupráci s příslušnými vedoucími odborů navrhuje a následně provádí další vymáhání
  • zpracovává návrhy na odpisy pohledávek nebo jejich postoupení v souladu s vnitřní směrnicí města
  • zastupuje na úseku agendy místního poplatku za psy a z ubytovací kapacity
  • zajišťuje archivaci písemností týkající se svěřené agendy

Role v org. struktuře

tajemnice komise péče o občany - Komise péče o občany
referent odboru – vymáhání pohledávek - Odbor finanční, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2.patro, Dveře č.: 304)

Kontakty

Telefon: 415 237 523 (pevná linka)
E-mail: gaschova@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)