Menu
Město Podbořany
Podbořany

Veřejná vyhláška - zpráva o uplatňování ÚP Blšany za období 2014 - 2024

-

Městský úřad Podbořany, Stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 5 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška") vypracoval „Zprávu o uplatňování ÚP Blšany za období 2014 – 2024.“

S odkazem na § 55 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 47 odst.2 stavebního zákona předkládáme návrh Zprávy o uplatňování ÚP Blšany jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu.

 

Veřejná Vyhláška Typ: PDF dokument, Velikost: 39.5 kB

 

Zpráva o uplatňování ÚP Blšany za období 2014 – 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 324.21 kB

Přílohy

Veřejná vyhláška.pdf

Veřejná vyhláška.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 39,5 kB

Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Blšany za období 2014 - 2024.pdf

Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Blšany za období 2014 - 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 324,21 kB
Datum vložení: 28. 3. 2024 10:01
Datum poslední aktualizace: 28. 3. 2024 10:05
Autor: Irena Herejková