Menu
Město Podbořany
Podbořany

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č.1 ÚP Vroutek

-

Město Vroutek přijetím usnesení č. 2/2024 XII. na svém zasedání dne 15.1.2024, jako orgán obce příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve smyslu § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění Vydalo Změnu č. 1 ÚP Vroutek formou opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy č. 1/2024“ nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

 

Veřejná vyhláška

  1. Opatření obecné povahy (OOP)
  1. Textová a grafická část Změny č.1 ÚP Vroutek

I0_Textová část – Návrh Z1UP Vroutek - OOP

II0_ Textová část - odůvodnění Z1UP Vroutek - OOP

Srovnávací text

  1. Grafická část změny č.1 Územního plánu Vroutek:

Ia_Výkres základního členění – zm č.1 - OOP

IbI Hlavní výkres – zm č.1 - OOP

IbIi_Hlavní výkres – zastavěné části - zm č.1 - OOP

Ic Výkres vps – zm č.1 - OOP

 

  1. Grafická část odůvodnění změny č.6b územního plánu Podbořany:

IIa_Koordinační výkres – zm č.1 - OOP

IIb_Výkres širších vztahů – zm č.1 – OOP

IIc_Výkres záborů ZPF – zm č.1 - OOP

 

  1. Úplné změní po změně č.1 ÚP Vroutek:

0 Textová část – úplné znění po změně č.1 ÚP Vroutek

Příloha č.1 (Výkres ÚSES)

Příloha č.2 (Tabulky ÚSES)

 

  1. Grafická část po změně č.1 ÚP Vroutek

Ia Výkres základního členění území

Ib.I Hlavní výkres

Ib.II Hlavní výkres zastavěných částí

Ic Výkres VPS, VPO, asanací

Id  Etapizace sídla Lužec

 

  1. Grafická část odůvodnění po změně č.1 ÚP Vroutek

IIa Koordinační výkres

IIb  Výkres širších vztahů

Přílohy

VV.pdf

VV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 46,69 kB

A. - OOP.pdf

A. - OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 57,18 kB

I0_Textová část - Návrh Z1UP Vroutek.pdf

I0_Textová část - Návrh Z1UP Vroutek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 323,89 kB

II0_Textová část -Odůvodnění Z1UP VROUTEK.pdf

II0_Textová část -Odůvodnění Z1UP VROUTEK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,69 MB

Srovnávací text.pdf

Srovnávací text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 399,4 kB

Ia_v_ZAKLADNIHO_CLENENI_UZEMI.pdf

Ia_v_ZAKLADNIHO_CLENENI_UZEMI.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,68 MB

IbI_HLAVNI_VYKRES.pdf

IbI_HLAVNI_VYKRES.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 14,93 MB

IbIi_HLAVNI_VYKRES_ZASTAV_CASTI.pdf

IbIi_HLAVNI_VYKRES_ZASTAV_CASTI.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,92 MB

Ic_VYKRES_VPS.pdf

Ic_VYKRES_VPS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,2 MB

IIa_KOORDINACNI_V_10000.pdf

IIa_KOORDINACNI_V_10000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 28,91 MB

IIb_VYKRES_SIRSICH_VZTAHU_50000.pdf

IIb_VYKRES_SIRSICH_VZTAHU_50000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,22 MB

IIc_VYKRES_ZABORU_ZPF_5000.pdf

IIc_VYKRES_ZABORU_ZPF_5000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,22 MB

0 Textová část - úplné znění po změně č.1 ÚP Vroutek.pdf

0 Textová část - úplné znění po změně č.1 ÚP Vroutek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 435,12 kB

Příloha č.1 (Výkres ÚSES).pdf

Příloha č.1 (Výkres ÚSES).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,03 MB

Příloha č.2 (tabulky ÚSES).pdf

Příloha č.2 (tabulky ÚSES).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 518,5 kB

Ia Výkres základního členění území.pdf

Ia Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,22 MB

IbI Hlavní výkres.pdf

IbI Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 15,27 MB

IbII Hlavní výkres zastavěných částí.pdf

IbII Hlavní výkres zastavěných částí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,13 MB

Ic VPS, VPO, asanace.pdf

Ic VPS, VPO, asanace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,93 MB

Id Etapizace sídla Lužec.pdf

Id Etapizace sídla Lužec.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 379,66 kB

IIa Koordinační výkres.pdf

IIa Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 15,17 MB

IIb Výkres širších vztahů.pdf

IIb Výkres širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,41 MB
Datum vložení: 8. 2. 2024 9:08
Datum poslední aktualizace: 8. 2. 2024 9:26
Autor: Irena Herejková