Menu
Město Podbořany
Podbořany

Veřejná vyhláška – Návrh Změny č.6c ÚP Podbořany – veřejné projednání

-

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Podbořany o pořízení Změny č.6 ÚP Podbořany zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona(ve veřejném projednání dne 1.6.2020 byla projednána Změna č.6 ÚP Podbořany. Na základě tohoto projednání rozhodlo Zastupitelstvo města Podbořany o rozdělení Změny č.6 ÚP Podbořany na Změnu č.6a ÚP Podbořany, Změnu č.6b ÚP Podbořany a Změnu č.6c ÚP Podbořany), zajistil v souladu s § 55b stavebního zákona, zpracování Návrhu Změny č.6c ÚP Podbořany, která je nyní projednávána s dotčenými orgány, krajským úřadem, příslušnými obcemi a veřejností.

 

Veřejná vyhláška

Textová část Návrhu Změny č.6c ÚP Podbořany

  1. Textová část – Návrh změny č.6c ÚP Podbořany (Návrh + Odůvodnění)
  2. Textová část – Změna č.6c ÚP Podbořany – Příloha č.1

Grafická část Návrhu Změny č.6c ÚP Podbořany

  1. A1_Výkres základního členění území – Změna č.6c
  2. A2_Hlavní výkres – Změna č.6c
  3. A3_Výkres VPS – Změna č.6c

 

  1. B1_Koordinační výkres – Změna č.6c
  2. B3_Zábory ZPF a PUPFL – Změna č.6c

Přílohy

Veřejná vyhláška.pdf

Veřejná vyhláška.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 45,19 kB

00_Textová část - Změna č 6c ÚP Podbořany (Návrh + Odůvodnění).pdf

00_Textová část - Změna č 6c ÚP Podbořany (Návrh + Odůvodnění).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,66 MB

00_Textová část - změna č 6c-příloha č.1.pdf

00_Textová část - změna č 6c-příloha č.1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 445,62 kB

A1_Základní členění území - změna č 6c.pdf

A1_Základní členění území - změna č 6c.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 433,37 kB

A2_Hlavní výkres - změna č 6c.pdf

A2_Hlavní výkres - změna č 6c.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 485,7 kB

A3_Výkres vps - změna č 6c.pdf

A3_Výkres vps - změna č 6c.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 181,86 kB

B1_Koordinační výkres - změna č 6c.pdf

B1_Koordinační výkres - změna č 6c.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 544,79 kB

B3_Zábory ZPF a PUPFL - změna č 6c.pdf

B3_Zábory ZPF a PUPFL - změna č 6c.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 500,74 kB
Datum vložení: 13. 4. 2022 15:23
Datum poslední aktualizace: 13. 4. 2022 15:26