Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Veřejná vyhláška – Návrh Změny č.2 ÚP Blšany – veřejné projednání

-

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Blšany o pořízení Změny č.2 ÚP Blšany zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona, zajistil v souladu s § 55b stavebního zákona, zpracování Návrhu Změny č.2 ÚP Blšany, která je nyní projednávána s dotčenými orgány, krajským úřadem, příslušnými obcemi a veřejností.


Veřejná vyhláška
 
A    Textová část

Textová část - Změna č.2 ÚP Blšany
Srovnávací text – Změna č.2 ÚP Blšany
                              
B    Grafická část - výrok

01_Základní členění území – Změna č.2 ÚP Blšany     
02_Hlavní výkres – Změna č.2 ÚP Blšany     
03_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – Změna č.2 ÚP Blšany   
04_Koncepce veřejné infrastruktury – Změna č.2 ÚP Blšany 
 

C    Grafická část - odůvodnění

O1_Koordinační výkres – Změna č.2 ÚP Blšany    
O2_Širší vztahy – Změna č.2 ÚP Blšany
O3_Zábory ZPF a PUPFL – Změna č.2 ÚP Blšany     

Datum vložení: 8. 6. 2022 15:44
Datum poslední aktualizace: 9. 6. 2022 7:35