Menu
Město Podbořany
Podbořany

Veřejná vyhláška - Návrh Změny č.1 ÚP Vroutek – 2. OPAKOVANÉ veřejné projednání dne 25.9.2023

-

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Vroutek o pořízení Změny č.1 ÚP Vroutek, pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování Návrhu Změny č.1 ÚP Vroutek, který byl projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.

Dne 5.1.2022 se konalo veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č.1 ÚP Vroutek.

Návrh na vydání Změny č.1 ÚP Vroutek byl dne 6.6.2022 předložen zastupitelstvu obce k vydání. Dne 5.9.2022 zastupitelstvo obce Návrh Změny č.1 ÚP Vroutek neschválilo a vydalo pokyn k dopracování návrhu, a to doplnit parc.č. 1372/2 v k.ú. Vroutek k ploše pro bydlení individuální, neboť tento pozemek byl součástí zadání Změny č.1 ÚP Vroutek.

Na základě těchto skutečností, byl návrh upraven a bylo svoláno opakované veřejné projednání Změny č.1 ÚP Vroutek, které se konalo 20.3.2023.

Na základě obdržených stanovisek bylo třeba Návrh  Změny č.1 ÚP Vroutek upravit (zapracovat vydanou Aktualizaci nadřazené ÚPD).

Jelikož došlo k podstatné úpravě, oznamuje pořizovatel 2. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ.

 

Veřejná vyhláška (36.28 kB)

 

Textová část:

Textová část – Návrh – pro 2. opakované veřejné projednání (314.77 kB)

Text část – Odůvodnění – pro 2. opakované veřejné projednání (18.26 MB)

Srovnávací text – pro 2. pakované veřejné projednání (459.57 kB)

 

Grafická část návrhu:

Ia.2        VÝŘEZ Z VÝKRESU ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ (1.63 MB)

Ib.2        VÝŘEZ Z HLAVNÍHO VÝKRESU (2.28 MB)

Ib.II.2     VÝŘEZ Z HLAVNÍHO VÝKRESU ZASTAVĚNÝCH ČÁSTÍ (1.47 MB)

Ic.2        VÝŘEZ Z VÝKRESU VPS, VPO A ASANACÍ (1.12 MB)

 

Grafická část odůvodnění:

IIa.2       VÝŘEZY Z KOORDINAČNÍHO VÝKRESU (3.9 MB)

IIb.2       VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (2.76 MB)

Datum vložení: 16. 8. 2023 14:29
Datum poslední aktualizace: 16. 8. 2023 14:39
Autor: Irena Herejková

Úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů