Město Podbořany
Podbořany

Veřejná vyhláška – Návrh ÚP Krásný Dvůr – opakované veřejné projednání

-

Městský úřad Podbořany, Stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování Návrhu územního plánu obce Krásný Dvůr a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.

Dne 2.6.2021 se konalo veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Krásný Dvůr. Na základě obdržených stanovisek, námitek a připomínek, byl návrh upraven. Jelikož došlo k podstatným úpravám, oznamuje pořizovatel OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ.

 

Veřejná vyhláška

 

Textová část:

ÚP Krásný Dvůr_návrh

ÚP Krásný Dvůr_odůvodnění

 

Grafická část Návrhu ÚP Krásný Dvůr

I.1_Výkres základního členění 1

I.2.1_Hlavní výkres 1

I.2.2_Hlavní výkres 2

I.2.3_Hlavní výkres 3

I.2.3_Hlavní výkres 4

I.2_Hlavní výkres komplet

I.3.1_Veřejně prospěšné stavby 1

I.3.2_Veřejně prospěšné stavby 2

I.3.3_Veřejně prospěšné stavby 3

I.3.4_Veřejně prospěšné stavby 4

 

Grafická část Odůvodnění ÚP Krásný Dvůr

II.4.1_Koordinační výkres 1

II.4.2_Koordinační výkres 2

II.4.3_Koordinační výkres 3

II.4.4_Koordinační výkres 4

II.6.1_Zábory ZPF 1

II.6.2_Zábory ZPF 2

II.6.3_Zábory ZPF 3

II.6.4_Zábory ZPF 4

II.5_Výkres širších vztahů

Přílohy

VV.pdf

VV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 27,54 kB

ÚP Krásný Dvůr_ návrh 12-2021.pdf

ÚP Krásný Dvůr_ návrh 12-2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 392 kB

ÚP KrásnýDvůr odůvodněn s přílohou .pdf

ÚP KrásnýDvůr odůvodněn s přílohou .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,23 MB

220220_I.1_Výkres základního členění.pdf

220220_I.1_Výkres základního členění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,63 MB

220220_I.2.1_Hlavní výkres 1.pdf

220220_I.2.1_Hlavní výkres 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 593,27 kB

220220_I.2.2_Hlavní výkres 2.pdf

220220_I.2.2_Hlavní výkres 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 817,19 kB

220220_I.2.3_Hlavní výkres 3.pdf

220220_I.2.3_Hlavní výkres 3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 730,79 kB

220220_I.2.3_Hlavní výkres 4.pdf

220220_I.2.3_Hlavní výkres 4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 465,34 kB

220220_I.2_Hlavní výkres komplet.pdf

220220_I.2_Hlavní výkres komplet.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,76 MB

220220_I.3.2_Veřejně prospěšné stavby 2.pdf

220220_I.3.2_Veřejně prospěšné stavby 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 839,07 kB

220220_I.3.3_Veřejně prospěšné stavby 3.pdf

220220_I.3.3_Veřejně prospěšné stavby 3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 783,62 kB

220220_I.3.4_Veřejně prospěšné stavby 4.pdf

220220_I.3.4_Veřejně prospěšné stavby 4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 459,65 kB

220220_II.4.1_Koordinační výkres 1.pdf

220220_II.4.1_Koordinační výkres 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,21 MB

220220_II.4.2_Koordinační výkres 2.pdf

220220_II.4.2_Koordinační výkres 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,28 MB

220220_II.6.3_Zábory ZPF 3.pdf

220220_II.6.3_Zábory ZPF 3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 739,09 kB

220220_II.4.4_Koordinační výkres 4.pdf

220220_II.4.4_Koordinační výkres 4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 534,26 kB

220220_II.6.1_Zábory ZPF 1.pdf

220220_II.6.1_Zábory ZPF 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 573,79 kB

220220_II.6.2_Zábory ZPF 2.pdf

220220_II.6.2_Zábory ZPF 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 813,17 kB

220220_II.6.3_Zábory ZPF 3.pdf

220220_II.6.3_Zábory ZPF 3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 739,09 kB

220220_II.6.4_Zábory ZPF 4.pdf

220220_II.6.4_Zábory ZPF 4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 492,68 kB

220220_II.5_Výkres širších vztahů.pdf

220220_II.5_Výkres širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,25 MB

220220_I.3.1_Veřejně prospěšné stavby 1.pdf

220220_I.3.1_Veřejně prospěšné stavby 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 623,08 kB

220220_II.4.3_Koordinační výkres 3.pdf

220220_II.4.3_Koordinační výkres 3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,05 MB
Datum vložení: 11. 4. 2022 13:28
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2022 8:09