Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Ing. František Jurča

Ing. František Jurča
  • Řídí práci odboru.jurča cedulka
  • Myslivost a ochrana lesů.
  • Výkon státní správy podle zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), a zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
  • Registruje honební společenstva a uvádí staré i nové honitby do souladu s výše zmíněným zákonem o myslivosti.
  • Vyřizuje žádosti o vystavení loveckých lístků, o povolení lovu na nehonebních pozemcích či o povolení lovu mimo dobu lovu.
  • V oblasti ochrany lesů vyřizuje dělení lesních pozemků a odnětí pozemků plnění funkcí lesa do 1 ha, vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, kterým mají být dotčeny pozemky do 5 ha lesa, a souhlas k rozhodnutí o umístění staveb nebo využití území do 50 m od okraje lesa.
  • Rozhoduje o udělení licence odborného lesního hospodáře, ustanovuje lesní stráž či povoluje těžbu uznaných stromů nebo porostů.
  • V jeho kompetenci je i např. rozhodování o podmínkách, za jakých se budou konat různé organizované a hromadné akce v lese.
  • Dále se vyjadřuje ke všem zamýšleným stavbám a hodnotí především jejich zásah do lesního pozemku a jejich působení na zájmy ochrany lesa a myslivosti.

 

 

Role v org. struktuře

vedoucí odboru, správa lesů a myslivost - Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad, Mírová 615, Podbořany (Patro: 1.patro, Dveře č.: 212)

Kontakty

Telefon: 415 237 532 (pevná linka)
Mobil: 773 979 971 (mobilní telefon)
E-mail: jurca@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)