Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Bc. Lenka Janoušková

Bc. Lenka Janoušková

 

 

 
  • Ochrana přírody a krajiny a ochrana zemědělského půdníhojanoušková, bláhová cedulka fondu.
  • Vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny, v ochraně zemědělského půdního fondu a v některých oblastech rostlinolékařské péče. Její činnost vychází ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů.
  • Vyřizuje žádosti o závazné stanovisko k zásahům do významných krajinných prvků, jako jsou rybníky, vodní toky, lesy apod., a vyhlašuje památné stromy a registruje VKP.
  • Dále se vyjadřuje ke všem zamýšleným stavbám a hodnotí především jejich zásah do krajinného rázu, jejich vliv na chráněné části přírody a jejich působení na volně žijící rostliny a živočichy.
  • Vyřizuje také žádosti o vynětí pozemků menších než 1 ha ze zemědělského půdního fondu (ZPF), stanoví podmínky takového odnětí a výši odvodů za odnětí.
  • V její kompetenci je ukládání změny kultury zemědělského pozemku a vydávání souhlasu k různým stavbám na ZPF.
  • V oblasti rostlinolékařské péče např. rozhoduje o opatřeních k potlačování plevelů a škodlivých organismů, ohrožujících životní prostředí, zdraví lidí a zdraví zvířat, na neobdělávané a nezemědělské půdě.
  • Mimo uvedené činnosti spolupracuje s Krajskou veterinární správou v oblasti ochrany zvířat proti týrání dle zákona č. 246/1992 Sb.
  • Vydává rybářské lístky.
  • Spravuje evidenci poplatků za komunální odpad.

 

 

Role v org. struktuře

člen komise pro mládež a tělovýchovu - Komise pro mládež a tělovýchovu
ochrana přírody - Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad, Mírová 615, Podbořany (Patro: 1.patro, Dveře č.: 213)

Kontakty

Telefon: 415 237 533 (pevná linka)
E-mail: janouskova@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)