Menu
Město Podbořany
Podbořany

Víkendový pobyt Šlovice 2011

Víkendový pobyt Šlovice 2011

V červnu se uskutečnil v tomto roce v pořadí druhý víkendový pobyt a to v rekreačním středisku ve Šlovicích u Rakovníka. Akce byla organizována Městským úřadem Podbořany-sociálním a zdravotním odborem a to díky dotaci z Programu prevence kriminality Ústeckého kraje a financím z rozpočtu Města Podbořany. Víkendové pobyty jsou pro všechny účastníky bezplatné.

Akce se zúčastnilo celkem 16 dětí ve věku 7-15 let z řad klientů sociálních pracovnic úseku sociálně-právní ochrany dětí.

Po příjezdu do rekreačního střediska následovalo ubytování a seznámení s programem víkendové akce. Vzhledem k příznivému počasí využila většina dětí k vodním radovánkám bazénu, který je součástí areálu. Po večeři měly děti možnost obdivovat okolí řeky Berounky. Závěr dne patřil sportovním aktivitám a oblíbenému táboráku.

Na sobotu byl naplánován celodenní výlet do Zoologické zahrady v Praze. Z prohlídky ZOO si děti odnesly mnoho pěkných zážitků. Kromě jiného měly možnost sledovat krmení ledních medvědů. Největší nadšení ovšem vyvolaly gorily, u kterých děti strávily nejvíce času. Po návratu z výletu následovala večeře a oblíbená diskotéka.

V průběhu nedělního dne proběhly krátké přednášky sociálních pracovníků na téma záškoláctví, trestná činnost, šikana, syndrom týraného a zneužívaného dítěte atd. Přednášky byly pojaty neformálně v příjemném prostředí. Děti měly o uvedená témata zájem a aktivně se zapojovaly do diskuse. Zbytek dne děti věnovaly různým výtvarným technikám, jejichž výsledkem byl hezký dárek pro rodiče.

Na závěr pobytu došlo k vyhodnocení víkendového pobytu všemi účastníky. Děti se již těší na další v pořadí třetí víkendový pobyt, který bude realizován v září.

Smyslem této akce je odvrátit děti – klienty od rizikového chování, seznámit je s možnostmi nezávadného využití volného času, motivovat je k vlastnímu řešení problémů nebo spolupráci na řešení problémů, motivovat rodiny dětí ke spolupráci se školou, pracovníky úseku SPOD, zlepšit sociální dovednosti dětí a informovat je o důsledcích rizikového chování.

Kamil Hajný
vedoucí sociálního a zdravotního odboru

Alena Potužáková
sociální pracovnice

Datum vložení: 4. 8. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 8. 2011 0:00