Menu
Město Podbořany
Podbořany

Víkendové pobyty- Šlovice 2012

Městský úřad Podbořany, odbor sociální a zdravotní, úsek sociálně -právní ochrany dětí, realizoval poslední dva víkendové pobyty v tomto roce. Předposlední víkendový pobyt se uskutečnil v září ve Šlovicích u Rakovníka. Závěrečný pobyt, v pořadí čtvrtý, proběhl v říjnu taktéž v rekreačním zařízení „Nad starým mlýnem“ ve Šlovicích u Rakovníka.

Zářijového víkendu ze zúčastnilo 15 dětí. Pátek patřil sportovním aktivitám  a rukodělným technikám. Na závěr dne si děti opekly vuřty u oblíbeného táboráku, kde současně proběhla neformální přednáška sociálních pracovníků na téma alkohol a šikana. Děti měly o uvedená témata zájem a aktivně se zapojovaly do diskuze.  Sobotní dopoledne děti absolvovaly výlet na hrad Křivoklát, kde se konala akce „Královské panování“. Děti měly možnost shlédnout ukázky starých řemesel, vystoupení kejklířů, kouzelníků a dalších zajímavých aktivit. Nejvíce ovšem zaujalo vystoupení alchymisty, při jehož pokusech děti aktivně spolupracovaly. Na závěr výletu si děti mohly díky nově otevřené prohlídkové trase na hradbách užít nádherného výhledu do dalekého okolí. Po návratu z Křivoklátu proběhl organizovaný blok aktivit, orientovaných na nácvik sociálních dovedností, spolupráci ve skupině, řešení problémových situací, posilování koheze skupiny, vzájemné oceňování, posilování sebedůvěry, práci s pravidly a prosociálním chováním. Uvedené aktivity realizoval zkušený psycholog. Nedělení odpoledne patřilo soutěžím a závěrečnému vyhodnocení.
Posledního víkendového pobytu v tomto roce se zúčastnilo celkem 17 dětí. Páteční odpoledne patřilo interaktivním soutěžím a hrám. Na závěr dne proběhla oblíbená diskotéka. V sobotu děti vyráběly s předstihem adventní věnce, ze kterých byla následně uspořádána výstavka.  Všichni přítomní ocenili zručnost dětí. Zhotovené věnce si poté děti odvezly domů. I posledního víkendového pobytu se zúčastnil psycholog, který opět pro děti zorganizoval aktivity na rozvoj sociálních dovedností. Na závěr sobotního dne děti navštívily kulturní památku ČR- Elektroskanzen Čechův mlýn ve Šlovicích, kde kromě zajímavého výkladu měly děti možnost potkat i zdejšího šlovického vodníka. Večer byly děti seznámeny s problematikou domácího násilí, týrání, zneužívání a zanedbávání.
Díky schválené dotaci z projektu „Programu prevence kriminality v roce 2012“ a podpoře města, bylo možné v tomto roce realizovat 4 víkendové pobyty pro děti ve věkovém rozmezí 7-15 let, které jsou vedeny na sociálním a zdravotním odboru městského úřadu. Projektu se v letošním roce zúčastnilo celkem 65 dětí z Podbořan a blízkého okolí.
Smyslem projektu je mimo jiné snaha odvrátit děti od závadového chování, seznámit je s možnostmi účelného využití volného času a motivovat je k vlastnímu řešení problémů nebo spolupráci na řešení problémů. V neposlední řadě bylo také cílem projektu zlepšení sociálních dovedností dětí a jejich informování o důsledcích rizikového chování.
 
           
 
                                                          Kamil Hajný
                                        vedoucí sociálního a zdravotního odboru
                                             manažer prevence kriminality
Datum vložení: 1. 11. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 10. 2018 7:55
Autor: Antonín Meder