Menu
Město Podbořany
Podbořany

Víkendové pobyty 2012

Víkendové pobyty 2012

Městský úřad Podbořany, odbor sociální a zdravotní - úsek sociálně-právní ochrany dětí, realizoval v květnu již tradiční víkendový pobyt v rekreačním zařízení Chvojkovský mlýn u Žihle. Akce byla hrazena z rozpočtu Města Podbořany a z projektu „Programu prevence kriminality na rok 2012“ (Ministerstvo vnitra ČR). Víkendové pobyty jsou pro všechny účastníky bezplatné.

Díky úspěšně zpracovanému projektu byla Republikovým výborem pro prevenci kriminality (Ministerstvo vnitra ČR), schválena neinvestiční dotace Městu Podbořany ve výši 103 000,-Kč, tedy ve výši částky, která byla původně požadována. Díky této dotaci budou v letošním roce realizovány čtyři víkendové pobyty.
Prvního víkendového pobytu v tomto roce se zúčastnilo celkem 20 dětí ve věku 7-15 let.
V pátek odpoledne se děti po seznámení s programem a pravidly pobytu věnovaly sportovně interaktivním hrám v přírodě a vědomostním kvízům. Závěr dne patřil oblíbenému táboráku a opékání vuřtů.
V průběhu sobotního dne  byl uskutečněn výlet do Zoologické a botanické zahrady v Plzni. Součástí byla také „výprava“ do druhohor prostřednictvím Dinoparku. Z prohlídky zoologické zahrady si děti odnesly mnoho zážitků. Nadšené byly především z opic a kočkovitých šelem, u kterých strávily nejvíce času. Po návratu z výletu se děti věnovaly výtvarné technice se dřevem a přírodními materiály. Výsledné výrobky byly vystaveny a nejlepší z nich ohodnoceny. Finále sobotního dne završila oblíbená diskotéka spojena s mnoha soutěžemi.
Nedělní dopoledne patřilo krátkým přednáškám sociálních pracovníků na téma záškoláctví, trestná činnost, šikana, ústavní a ochranná výchova, patologické hráčství, apod. Přednášky byly pojaty neformálně v příjemném prostředí. Děti měly o uvedená témata zájem a aktivně se zapojovaly do diskuse. Závěr víkendového pobytu patřil sportovním hrám, luštění rébusů a interaktivním soutěžím.
Smyslem těchto pobytů je především  navázání neformálnějšího  vztahu s klientem, hlubší poznání problematiky a případná predikce negativních jevů. Součástí je také snaha odvrátit děti od rizikového chování a seznámení s možnostmi nezávadového využití volného času.
Dle ohlasů spokojených dětí se víkendový pobyt velmi vydařil a již se těší na další.

Kamil Hajný
vedoucí sociálního a zdravotního odboru
manažer prevence kriminality
 
 
 
Datum vložení: 25. 5. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 5. 2012 0:00
Autor: Jan Mour

Úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů