Menu
Město Podbořany
Podbořany

Prevence kriminality 2014

Tak jako v předchozích letech, tak i v tomto roce byla Městem Podbořany podána žádost o dotaci ze státního rozpočtu na Projekt prevence kriminality 2014. Projekt “Víkendové pobyty 2014”, je projektem neinvestičního charakteru zaměřeného na prevenci kriminality a sociální prevenci.

Jedná se o projekt , který je zaměřen na snižování kriminality a na eliminaci kriminálně rizikových jevů. Konkrétně se jedná o realizaci tzv. „víkendových pobytů“ (výcvikové a terapeutické pobyty) pro děti ohrožené sociálním vyloučením, děti s rizikovým chováním (záškoláctví, trestná činnost), děti z pěstounských rodin, děti ohrožené domácím násilím, děti týrané a zanedbávané, apod.

Po předchozím doporučení Pracovní skupinou pro prevenci kriminality Ústeckého kraje, byl projekt Města Podbořany s názvem „Víkendové pobyty 2014“ úspěšně vyhodnocen i Ministerstvem vnitra ČR. Díky schválené dotaci tak bude možné v tomto roce realizovat 4 víkendové pobyty pro děti ve věkovém rozmezí 7-15 let, které jsou vedeny v evidenci sociálního a zdravotního odboru - úseku sociálně-právní ochrany dětí. Smyslem projektu je mimo jiné snaha odvrátit děti od závadového chování, seznámit je s možnostmi účelného využití volného času a motivovat je k vlastnímu řešení problémů nebo spolupráci na řešení problémů. V neposlední řadě bude také cílem projektu zlepšení sociálních dovedností dětí a jejich informování o důsledcích rizikového chování.

V letošním roce požádalo Město Podbořany o dotaci v celkové výši 112 000,- Kč.  Požadavku města bylo vyhověno a to v celém rozsahu požadované výše dotace. Celkové náklady projektu prevence kriminality představují částku ve výši 132 000,- Kč. Město Podbořany se bude spolupodítet částkou 20 000,- Kč. (15%)

Kamil Hajný
vedoucí sociálního a zdravotního odboru

Datum vložení: 31. 3. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 10. 2018 7:54
Autor: Jan Mour