Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

CzechPoint

titul

Oficiální portál projektu CzechPOINT »

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí »

 • Obchodní rejstřík
  Výpis vydává odbor Majetkoprávní a Živnostenský úřad (info)
  Výpis získáte v obvyklé pracovní době.
  Orientace v budově: 1. patro - kancelář 203, 205
   
 • Živnostenský rejstřík
  Výpis vydává odbor Majetkoprávní a Živnostenský úřad (info)
  Výpis získáte v obvyklé pracovní době.
  Orientace v budově: 1. patro - kancelář 203, 205
   
 • Katastr nemovitostí
  Výpis vydává odbor Majetkoprávní a Živnostenský úřad (info)
  Výpis získáte v obvyklé pracovní době.
  Orientace v budově: 1. patro - kancelář 202, 204
   

Výpisy z neveřejných evidencí »

 • Rejstříku trestů
  Výpis vydává odbor Organizační a vnitřních věcí (info)
  Výpis získáte v obvyklé pracovní době.
  Orientace v budově: přízemí - kancelář 102, 107

Ceník »

 

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou str.
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč 0,- Kč

 

Jaké doklady žadatelé o výpis předkládají ?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí »
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů »
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

certifikat