Menu
Město Podbořany
Podbořany

CzechPoint

titul

Oficiální portál projektu CzechPOINT »

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí »

 • Obchodní rejstřík
  Výpis vydává odbor Majetkoprávní a Živnostenský úřad (info)
  Výpis získáte v obvyklé pracovní době.
  Orientace v budově: 1. patro - kancelář 203, 205
   
 • Živnostenský rejstřík
  Výpis vydává odbor Majetkoprávní a Živnostenský úřad (info)
  Výpis získáte v obvyklé pracovní době.
  Orientace v budově: 1. patro - kancelář 203, 205
   
 • Katastr nemovitostí
  Výpis vydává odbor Majetkoprávní a Živnostenský úřad (info)
  Výpis získáte v obvyklé pracovní době.
  Orientace v budově: 1. patro - kancelář 202, 204
   

Výpisy z neveřejných evidencí »

 • Rejstříku trestů
  Výpis vydává odbor Organizační a vnitřních věcí (info)
  Výpis získáte v obvyklé pracovní době.
  Orientace v budově: přízemí - kancelář 102, 107

Ceník »

 

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou str.
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč 0,- Kč

 

Jaké doklady žadatelé o výpis předkládají ?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí »
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů »
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

certifikat