Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Miroslava Tremlová

Miroslava Tremlová

 

 

 
 • Komplexní zajišťování odborných agend na úsekutremlova cedulka živnostenského podnikání, provádění dozorové činnosti u podnikatelských subjektů a obecních živnostenských úřadů včetně dozorových činností u koncesovaných živností, rozhodování o pozastavení a zániku živnostenského oprávnění.
 • přijímání, sepisování žádostí živností volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných pro fyzické osoby a právnické osoby tuzemské a zahraniční
 • posouzení zařazení živností
 • vystavení živnostenských oprávnění, vydání rozhodnutí o koncesi, vystavení koncesní listiny, vydávání rozhodnutí o ukončení živnosti
 • posuzování dokladů k ohlášení živností – posuzování bezúhonnosti, posuzování dokladů prokazujících odbornou způsobilost, dokladů pro ustanovení odpovědného zástupce
 • vyžadování souhlasu, povolení nebo vyjádření k žádosti o koncesi u příslušného orgánu státní správy
 • evidence a vystavení dokladů k ohlášení a zrušení provozoven
 • vystavení dokladu o přerušení nebo pokračování živnosti
 • pořizování dat k registraci podnikatelů

 

 

 • zasílání opisů živnostenských oprávnění, přerušení či zrušení živnosti příslušným úřadům
 • vede živnostenský rejstřík, pořizuje z něj výpisy, opisy nebo potvrzení
 • spolupracuje s Krajským živnostenským úřadem
 • eviduje předepsané platby, poplatky na úseku činnosti živnostenského úřadu
 • vydávání výpisů z Obchodního rejstříku
 • zpracování a výdej stravenek zaměstnancům úřadu

Role v org. struktuře

živnostenský úřad - Majetkoprávní odbor a živnostenský úřad, Mírová 615, Podbořany (Patro: 1.patro, Dveře č.: 205)

Kontakty

Telefon: 415 237 525 (pevná linka)
E-mail: tremlova@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)