Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Anna Bizoňová

Anna Bizoňová

 

 

 
 • Komplexní zajišťování odborných agend nabizoňová cedulky úseku živnostenského podnikání, provádění dozorové činnosti u podnikatelských subjektů a obecních živnostenských úřadů včetně dozorových činností u koncesovaných živností, rozhodování o pozastavení a zániku živnostenského oprávnění.
 • přijímání, sepisování žádostí živností volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných pro fyzické osoby a právnické osoby tuzemské a zahraniční
 • posouzení zařazení živností
 • vystavení živnostenských oprávnění, vydání rozhodnutí o koncesi, vydávání rozhodnutí o ukončení živnosti
 • posuzování dokladů k ohlášení živností – posuzování bezúhonnosti, posuzování dokladů prokazujících odbornou způsobilost, dokladů pro ustanovení odpovědného zástupce
 • vyžadování souhlasu, povolení nebo vyjádření k žádosti o koncesi u příslušného orgánu státní správy
 • evidence a vystavení dokladů k ohlášení a zrušení provozoven
 • vystavení dokladu o přerušení nebo pokračování živnosti
 • pořizování dat k registraci podnikatelů
 • zasílání zrušení živnosti příslušným úřadům
 • vede živnostenský rejstřík, pořizuje z něj výpisy, opisy nebo potvrzení
 • spolupracuje s Krajským živnostenským úřadem
 • eviduje předepsané platby, poplatky na úseku činnosti živnostenského úřadu
 • zahajuje správní řízení s podnikateli na základě podnětů ze Správy sociálního zabezpečení v Lounech a na základě rozsudků soudů, tyto podněty posuzuje a vydává rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, případně pozastavení.
 • provádí kontrolu dodržování podmínek stanovených zákonem č 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, zákonem o státní kontrole, zákonem o ochraně spotřebitele a dalších souvisejících zákonů
 • projednává správní delikty a přestupky v rámci zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
 • spolupráce s kontrolními orgány ( ČOI, Cizinecká policie, FÚ, KHS, SZPI)
 • CZECHPOINT –výpisy z Obchodního a Živnostenského rejstříku
 • předseda 3. přestupkové komise na úseku veřejného pořádku dle zák.200/1990 Sb.
 • tajemnice komise Péče o občany

 

 

Role v org. struktuře

tajemnice komise péče o občany a člen komise - Komise péče o občany

Kontakty

Stáhnout vizitku (vCard)