Menu
Město Podbořany
Podbořany

Vyjádření k čištění malé vodní nádrže Sýrovice

V rámci výstavby plynovodu CAPACITY byla malá vodní nádrž v Sýrovicích stanovena jako zdroj požární vody pro zásahy hasičského záchranného sboru.

Za účelem zvětšení objemu vody o cca 104 m3 je v současné době prováděno čištění nádrže spočívající v odtěžení sedimentu. Odborem životního prostředí MěÚ Podbořany byl vydán souhlas s provedením ohlášeného záměru udržovacích prací. Podle předložené projektové dokumentace a rozboru sedimentů je možné jejich uložení na povrchu terénu.

Bohužel začalo docházet k ukládání nežádoucího odpadu občany. Tato skutečnost byla projednána s vlastníkem pozemku.

Ing. František Jurča                        
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Podbořany

Datum vložení: 21. 4. 2021 13:17
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2021 13:20
Autor: Ing. František Jurča