Vyhlášky města

Vyhlášky města

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za povolení k vjezdu do vybraných částí měst

Vyhláška k zobrazení / stažení pdf

M Ě S T O   P O D B O Ř A N Y

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PODBOŘANY

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019,

 

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2010,

o místním poplatku za povolení k vjezdu do vybraných částí měst

 

 

Zastupitelstvo města Podbořany se na svém zasedání dne 24. dubna 2019 usneslo usnesením č. V/a vydat, na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

Článek 1

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za povolení k vjezdu do vybraných částí měst, ze dne 8. 12. 2010.

 

Článek 2

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

……………………………….

……………………………….

Mgr. Radek Reindl

starosta

Ing. Karel Honzl

místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:         ___. ___. 2019

Sejmuto z úřední desky dne:             ___. ___. 2019

Vyvěšeno: 13. 5. 2019

Datum sejmutí: 29. 5. 2019

Zodpovídá: Antonín Meder

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK