Vyhlášky města

Vyhlášky města

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

Nařízení Města Podbořany č. 7/2005 o zákazu sběru hlemýždě zahradního

Nařízení města zde k zobrazení/staženípdf

znak města

Město Podbořany
Mírova 615, Podbořany 441 01

 

Nařízení Města Podbořany č. 7/2005 ze dne 25. července 2005
o zákazu sběru hlemýždě zahradního

 

Rada města Podbořany schválila dne 20. července 2005 svým usnesením č. 358/2005 v souladu s ustanoveními § 11 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 77 odst. 1) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Článek 1
Účel nařízení

 

Toto nařízení stanovuje absolutní zákaz sběru1/ hlemýžďů zahradních (Helix pomatia) na území vymezeném v článku 2, organizovaný hromadně i individuálně po celý rok ve správním obvodu města Podbořany, obce s rozšířenou působností 2/. Sběr hlemýžďů se zakazuje z důvodu, aby se předešlo degeneraci tohoto druhu, jeho ohrožení na bytí, narušení jeho rozmnožovacích schopností a zániku populace nebo zničení ekosystému, jehož je součástí.

 

Článek 2
Územní působnost nařízení

 

Toto nařízení je v souladu se zvláštními právními předpisy3^ platné pro správní obvod obce s rozšířenou působností Podbořany, který je vymezen územím obcí Blatno (k. ú. Blatno u Podbořan, Malměřice), Blšany (k. ú. Blšany, Liběšovice, Malá Černoc, Siřem, Soběchleby, Stachov u Blšan), Krásný Dvůr (k. ú. Krásný Dvůr, Brody, Chotěbudice, Chrášťany, Němčany, Vysoké Třebušice, Zlovědice), Kryry (k. ú. Kryry, Běsno, Strojetice u Podbořan, Stebno u Petrohradu), Lubenec (k. ú. Lubenec, Dolní Záhoří, Drahonice u Lubence, Horní Záhoří, Ležky, Libkovice, Libyně, Přibenice, Vítkovice u Lubence), Nepomyšl (k. ú. Nepomyšl, Dvérce, Dětaň, Chmelištná, Nová Ves), Očihov (k. ú. Očihov, Očihovec), Petrohrad (k. ú. Petrohrad, Bílenec, Černčice u Petrohradu), Podbořanský Rohozec (k. ú. Podbořanský Rohozec), Podbořany (k. ú. Podbořany, Buškovice, Dolánky u Kaštic, Hlubany, Kněžice u Podbořan, Letov, Mory, Neprobylice u Kaštic, Oploty, Pšov u Podbořan, Sýrovice, Valov) a Vroutek (k. ú. Vroutek, Kružín, Lužec, Mlýnce, Mukoděly, Skytaly, Vesce u Drahonic, Vidhostice, Vrbička).

1/ § 5 odst. 1) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 2/ § 24 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

3/ § 3 písm. b) zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

 

Článek 3
Sankční ustanovení

 

Porušení povinností stanovených tímto nařízením je správním deliktem, který lze postihnout podle ustanovení § 58 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo přestupkem podle ustanovení § 46 odst. 1) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů nejde-li o trestný čin.

 

Článek 4
Ustanovení přechodná a společná

 

  1. Z tohoto nařízení nelze udělit výjimku.

  2. Tímto nařízením není dotčeno ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 5
Zrušovací nařízení

 

Tímto nařízením se zrušuje nařízení Rady města Podbořany č. 01/2004 ze dne 7. 4. 2004, o stanovení podmínek pro sběr hlemýždě zahradního na Podbořansku a pro zacházení s tímto druhem při výkupu a o omezení rušivé činnosti z důvodu ochrany tohoto druhu.

 

Článek 6
Účinnost nařízení

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.

 

Ing. Josef ČERŇANSKÝ                      Mgr. Radek REINDL

starosta města Podbořany                místostarosta města Podbořany

 

Toto Nařízení Města Podbořany bude vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. Posledním dnem této lhůty je dnem doručení.

 

Datum vyvěšení: 25.07.2005                Datum sejmutí: 10.08.2005

 

 

Vyvěšeno: 25. 7. 2005

Datum sejmutí: 10. 8. 2005

Zodpovídá: Antonín Meder

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK