Vyhlášky města

Vyhlášky města

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Vyhlášky města

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za povolení k vjezdu do vybraných částí měst 13.05.2019 29.05.2019
OZV č. 1/2018 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 08.02.2018 24.02.2018
OZV č. 2/2017 o výjimečném zkrácení doby nočního klidu 29.05.2017 14.06.2017
OZV č. 1/2017 - stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Podbořany 23.02.2017 13.03.2017
OZV č. 2/2016 - o zřízení Městské policie Podbořany 07.09.2016 23.09.2016
OZV č. 1/2016 - o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotech. efektů způsobujících hluk 07.06.2016 23.06.2016
Nařízení č. 1/2016 - o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 02.05.2016 18.05.2016
OZV č. 1/2015 (systém shromažďování, sběr, přeprava, třídění a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem) 19.02.2015 09.03.2015
OZV č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 17.06.2014 03.07.2014
Nařízení Města Podbořany č. 2/2013 - Tržní Řád 18.12.2013 03.01.2014
OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13.12.2012 31.12.2012
OZV č. 8/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích 22.12.2011 09.01.2012
OZV č. 6/2011 o regulaci a provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 15.12.2011 02.01.2012
OZV č. 5/2011 o zrušení městské policie 04.10.2011 20.10.2011
OZV č. 4/2011 - Požární řád města Podbořany 22.09.2011 10.10.2011
OZV č. 5/2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a části měst 13.12.2010 29.12.2010
OZV č. 2/2010 o místním poplatku ze psů 09.12.2010 27.12.2010
OZV č. 1/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity 06.10.2010 22.10.2010
OZV č. 1/2009 o regulaci hlušných činností 15.12.2009 31.12.2009
Nařízení Města Podbořany č. 2/2009 operativní plán zimní údržby 14.10.2009 01.11.2009
OZV č. 5/2007, kterou se ruší a nahrazuje obecně závazná vyhlášky č. 4/2007 o užívání městských symbolů 17.09.2007 02.10.2007
Nařízení Města Podbořany č. 1/2007, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků 19.01.2007 03.02.2007
OZV č. 3/2006, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných Městem Podbořany 08.03.2006 23.03.2006
OZV č. 2/2006,kterou se vymezuje závazná část územně plánovací dokumentace města Podbořany 08.03.2006 23.03.2006
Nařízení Města Podbořany č. 7/2005 o zákazu sběru hlemýždě zahradního 25.07.2005 10.08.2005
OZV č. 2/2005 o veřejném pořádku při pořádání veřejnosti přístupných veřejných produkcí, kulturních podniků včetně tanečních zábav, koncertů a diskoték 28.02.2005 15.03.2005
OZV č. 4/2004 o volném pohybu psů 15.11.2004 01.12.2004
Nařízení Města Podbořany č. 7/2001, ze dne 20. 6. 2001, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků 21.06.2001 09.07.2001
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK