Menu
Město Podbořany
Podbořany

Ceník sportovní haly

Ceník sportovní haly:

Cena za pronájem 1 hod. ve sportovní hale je 580,- Kč bez DPH.

Případné termíny pronájmu je nutné si rezervovat předem .

Kontaktní údaje pro rezervace:

Recepce hala                mobil: 702 016 950 email: recepce.hala@podborany.net
Jiří Kříž - jednatel  mobil: 725 190 781
 
email: kriz@podborany.net
     

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACE SPORTOVIŠŤ


 

Podmínky objednávání:
 

Provozovatel:

Městské služby Podbořany s.r.o., Mírová 615, 441 01 Podbořany

IČO: 116 70 720 DIČ: CZ 116 70 720

Rezervace sportovišť


Zákazníci mají možnost rezervovat si vybrané sportoviště telefonicky, písemně nebo osobně u provozovatele nebo prostřednictvím online rezervačního systému na mestske-sluzby/sportovni-hala-podborany/rezervacni-kalendar-sportovni-haly/

Na webových stránkách je možné objednávat jednotlivá sportoviště nebo se pouze podívat na jejich obsazenost. Rezervace je platná až ve chvíli, kdy je uveřejněna na internetu.

Rezervační systém má tyto priority:

pravidelně se opakující činnost sportovních oddílů z Podbořanska a okolí

hodiny rezervované školským zařízením města Podbořany a okolí

hodiny rezervované pro veřejnost.

 

Registrace do rezervačního systému

Před vstupem do online rezervačního systému je zapotřebí se zaregistrovat. Pro novou registraci je nutno uvést Vaše osobní údaje – jméno, příjmení, telefon a e-mail, dále heslo, které bude sloužit k přihlášení do systému. Na uvedený e-mail Vám přijde potvrzení o registraci a také zprávy o provedených či zrušených rezervacích. Přehled vašich objednaných termínů se zobrazí v sekci „můj profil“, kde je možné rezervace také rušit.

Vaše osobní údaje v tomto rozsahu jsou nezbytné k plnění smlouvy dle občanského zákoníku (k vaší rezervaci). Tyto údaje jsou přístupné pouze pověřeným zaměstnancům MSP s.r.o.., slouží k tomu, aby mohl být zákazník včas informován o akcích, technických problémech či nepředvídatelných událostech, které by měly vliv na rezervaci daného sportoviště a nebudou poskytovány třetím osobám. V okamžiku odeslání a potvrzení rezervace dochází k uzavření smlouvy.

Podmínky rezervací sportovišť

Online rezervace sportovišť je možná nejpozději 24 hod. před zahájením požadovaného termínu rezervace a maximálně 30 dní předem. Rezervaci na daný den (následujících 24 hodin) lze provést pouze telefonicky nebo osobně .

Sportoviště si může pronajmout občan starší 18-ti let, který je zodpovědný za dodržování tohoto řádu a za řádnou úhradu provedené rezervace.

V objednávce zákazník uvede své jméno, druh sportu, jenž chce provozovat a dobu, kdy chce sportovat.Dále uvede fakturační údaje pro platby za pronájem.

Uživatel sportoviště je povinen dodržovat dohodnuté časy zahájení a ukončení rezervovaných hodin a provozovat dohodnutý druh sportu.

Do doby pronájmu se započítává příprava (natažení sítí, umístění branek, mantinelů, sloupků atd.) a úklid sportoviště, sportovního náčiní či pomůcek.

Dlouhodobé rezervace

Pravidelné rezervace jsou plánovány vždy na dobu dle sezóny jednotlivých sportů včetně prázdnin a svátků mimo dny, kdy je areál pro veřejnost uzavřen. V rámci objednávky dlouhodobé rezervace má zákazník možnost vyjmout konkrétní termíny, o kterých předem ví, že se nebude moci rezervovaného termínu zúčastnit.

Pro sjednání stálého termínu na celou sezonu kontaktujte provozovatele.

Prodloužení stálého termínu na následující sezonu není automatické. V případě zájmu je zákazník povinen učinit předběžnou rezervaci na následující sezónu.

Zrušení rezervace

Rezervaci lze bez poplatku zrušit nejpozději 24 hod před jejím začátkem. Pokud zákazník zruší rezervaci méně než 24 hod před jejím započetím, bude mu účtován storno poplatek v plné výši ceny rezervovaného termínu, a to bez nároku na náhradu objednaného termínu. 

V kratším čase než 24 hod před začátkem rezervace nelze danou rezervaci zrušit online. Tuto rezervaci lze zrušit pouze telefonicky u provozovatele daného areálu a zároveň dohodnout termín úhrady storno poplatku.

Pokud se zákazník na předem rezervovaný termín nedostaví, má provozovatel právo účtovat storno poplatek. Storno poplatek ve výši 100% z ceny rezervovaného termínu bude účtován při další návštěvě sportovišť MSP.

Včas neuhrazené pronájmy či storno poplatky mohou být důvodem k odmítnutí či zrušení dalších rezervací.

Při nevyužití předplacené rezervace celosezónních zákazníků nevzniká právo na náhradu v jiném termínu.

Provozovatel si vyhrazuje právo z provozních důvodů zrušit rezervaci stálých zákazníků, v takovém případě zrušení rezervace oznámí nejpozději 24 hod. předem a nabídne adekvátní náhradu či vrácení platby za daný termín. 

Platby za využití sportovišť

Nájemné za využívání sportovišť se řídí schváleným ceníkem, který je k dispozici na webových stránkách www.podborany.net a na recepci/pokladně sportoviště. 

Zákazníci platí cenu za pronájem sportoviště  v hotovosti nebo převodem.

V případě, že sportoviště není na další hodinu obsazeno a zákazník si pobyt na sportovišti prodlouží, bude mu účtována každá další započatá půlhodina nebo každých započatých 15 min..

Uživatelům, kteří využívají sportoviště na základě nájemní smlouvy uzavřené s provozovatelem, je nájemné fakturováno měsíčně. 

Provoz sportovišť

Provozní doba sportovišť je uvedena na webových stránkách www.podborany.net a na recepci/pokladně v jednotlivých areálech. 

Provoz sportovišť se řídí plánem využití. Recepce/pokladna je otevřena v případě využití sportovišť veřejností v souladu s rezervačním systémem.

Ve výjimečných případech lze po vzájemné dohodě sjednat provozní dobu odlišnou od stanovené. 

Našim cílem je co nejvíce využít jednotlivá sportoviště.

Při jakýchkoliv nesrovnalostech v rezervačním systému, prosím, kontaktujte administrátora systému na email recepce.hala@podborany.net nebo na tel.č.:  702 016 950.